Pergamum

12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: “Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: (Openbaring 2:12)

De derde gemeente. Hier openbaart Jezus zich als Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft. Elke keer openbaart Jezus een ander onderdeel van Zijn karakter. Elke gemeente heeft een verschillende openbaring van Jezus nodig om op het juiste pad te blijven. Jezus komt bij ons om ons te helpen, Hij is er voor ons om ons kracht te geven staande te blijven.

Sommige mensen hebben een schop onder de kont nodig, andere mensen hebben bemoedigingen nodig en andere mensen moeten wat bijgestuurd worden. Maar in alles is het Jezus die de juiste methode heeft om ons te helpen ons leven in de volheid van het koninkrijk van God te brengen.

Jezus doet er alles aan om jou op het juiste pad te brengen of te houden, het enige wat er nu nog moet gebeuren is dat jij moet luisteren. Hij spreekt Zijn woorden van liefde, hoort Hem.

13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont. (Openbaring 2:13)

Ook deze gemeente krijgt te horen wat ze goed doen. Dit doet Jezus niet om op een positieve manier binnen te komen, even paaien en dan zal ik ze eens de waarheid vertellen. Jezus laat hen weten dat Hij alles weet ook de goede daden. Dat in Zijn oordeel Hij alles meeneemt, ook de goede daden.

14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen. (Openbaring 2:14)

Wat wij mensen graag doen is wijzen op de goede daden die wij doen, maar Jezus heeft die al besproken van deze gemeente en laat ze gelijk weten wat ze niet goed doen. Wij willen maar al te graag onze verkeerde verdoezelen door de enkele goede daden die wij doen, maar Jezus weet alles. Hij weet de goede en de kwade.

Het is tijd dat we gaan luisteren naar de Jezus die zich aan ons openbaart. God heeft een plan met de aarde en zal dat snel voleinden, aan jouw de keuze ga je met Hem mee of met de wereld?

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.