Smyrna

8 Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: “Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft: 9 Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. (Openbaring 2:8,9)

Om dit van de Man te horen die zelf door de joden aan het kruis is genageld moet zo bemoedigend zijn geweest voor deze mensen. Deze gemeente krijgt geen enkele klacht, alleen maar medeleven van hun Heer die niet gestopt is nadat Hij naar de hemel is gegaan. Want Hij is de eerste en laatste.

Ook al leeft de gemeente onder zware vervolging, het is niet het einde, het einde is Jezus in alles. De dood is niet het einde, het einde is het eeuwige leven waarin Jezus nu leeft. Zo openbaart Jezus zich aan deze gemeente. Hij wil er voor Hen zijn in hun vervolging voor het volgen van Hem.

Want zij hebben de rijkdom gevonden in Jezus. En nogmaals dit bijbelboek is hoe Jezus kijkt naar deze wereld, niet hoe de meest gerespecteerde geestelijke in jouw christelijke wereld er over denkt. En dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Jezus ziet een gemeente die in rijkdom leeft, ook al heeft het te maken met zware vervolging.

10 Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid, en zo op de proef worden gesteld; tien dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. (Openbaring 2:10)

Dit lijkt niet echt een opsteker van Jezus. Deze mensen zullen door een nog zwaardere periode gaan in hun leven, nog meer vervolging. Maar Jezus is daar met hen en dat moet een enorme bemoediging zijn.

Weten wij hoe het is dat Jezus met ons meeleeft? Of leven wij zo geïsoleerd in onze eigen wereld, dat wij Jezus daarin helemaal niet toelaten? Wees bemoedigt, Jezus leeft met je mee. Hij leeft niet met je mee in je zonden, niet in je wereldse verlangens, maar Hij leeft met je mee in je strijd om God te loven en te prijzen in je leven.

Misschien is deze brief meer van toepassing voor de gemeenten in China, maar mijn gebed is dat wij het eenmaal mogen toepassen in ons leven, in onze strijd om te volharden in ons geloof.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.