Efeze (2)

4 Maar dit heb ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 5 Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. (Openbaring 2:4,5)

Na zulke mooie woorden van Jezus voor deze gemeente komt Jezus met deze klacht. Het is een veel gebruikte tekst voor een preek, maar vaak uit zijn verband. Niet dat het slecht is maar we moeten ons realiseren dat dit vers in het bijbelboek Openbaring staat. Het is de openbaring van wat er nu gebeurd en wat er staat te gebeuren.

Deze kant van het verhaal is de kant van Jezus die wordt geopenbaard. Wij leven hier op aarde in een relatie met Jezus. En omdat het soms lijkt alsof Jezus onzichtbaar is, zijn wij degene die de meeste vorm hebben gegeven aan deze relatie.

Maar Jezus wil juist Zijn kant van het verhaal laten zien door dit bijbelboek. Hij wil juist degene zijn die vorm geeft aan de relatie die wij met Hem hebben. Hij wil Zijn plan in ons leven werkelijkheid laten worden, daarom neemt Hij de moeite om contact met ons te zoeken en ons uit te leggen wat Zijn plan is.

En zo voelt Jezus zich. De liefde die deze gemeente had was radicaal, maar daar zijn ze blijkbaar een beetje van afgedwaald.

18 Veel nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. 19 Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekrollen verzamelden en publiekelijk verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van vijftigduizend zilverstukken. (Handelingen 19:18,19)

Omgerekend naar vandaag werd er voor 5 miljoen euro aan boeken verbrand in Efeze. Ze waren radicaal, alleen Jezus, alleen God was belangrijk in hun leven. Dit was hun eerste liefde. En zo wil Jezus het zien.

Ja ze zijn nog een sterke gemeente die nog steeds vasthoudt aan heiligheid, maar die totale devotie aan Jezus is niet zo sterk meer. Er zijn andere dingen in hun leven gekomen die niet zozeer zondig zijn maar wel afleiden van die liefde die ze hadden.

Hier moeten we van leren, Jezus verlangt er naar dat we ons leven compleet aan Hem geven. Zo moeten wij leven, zo verlangt Hij het. Wanneer hebben wij Hem gevraagd om Zijn mening over de dingen die wij doen in ons leven?

Kan het zo zijn dat er in onze generatie mensen opstaan die willen luisteren naar het plan van Jezus en bereid zijn hun eigen plannen in de prullenbak te gooien?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.