Efeze

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: “Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft: 2 Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. (Openbaring 2:1-7)

Jezus weegt onze daden. Door de reformatie zijn wij daar een beetje blind voor geworden. In reactie op de Rooms Katholieke Kerk preekten de reformatoren dat we door genade gered zijn. Maar een aversie schiet vaak te snel door en zo ook de betekenis van ‘gered zijn door genade.’ (zie voor uitleg over genade deze en deze overdenkingen)

Jezus weegt onze daden wel degelijk. Hij is sterk betrokken bij ons handelen omdat Hij weet wat het is om hier op aarde te leven. Hij weet hoe de gemeente van Efeze er voor staat, Hij is betrokken bij alles wat ze doen. Hoe ze sterk blijven staan tegen het kwaad.

Jezus is verheugt over het feit dat ze het kwaad van zich af proberen te houden. Dat doet recht aan Wie Hij is, Hij wil dat de gemeente puur blijft en vasthoudt aan het evangelie dat ze hebben ontvangen.

Elke keer als ik dit lees dan reflecteer ik dit op ons leven, hoe ver wij eigenlijk van het hart van Jezus zijn verwijderd. In hoeverre kan Jezus verheugd zijn over onze daden? Ik weet dat Hij sterk betrokken is bij ons leven, maar zijn wij als kerk nog wel bezig met het zoeken naar de rechtvaardigheid in ons leven?

Want dat is wat de Efezieers deden, zij zochten naar de waarheid, zij beproefden mensen die zich als leiders opwierpen of hun boodschap wel goed was. Ook gaan ze niet met de stroom mee, maar hielden vast aan wat hen verteld was.

3 U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. (Openbaring 2:3)

Vergelijk dit nu eens met de kerk in Nederland, hoeveel water wij bij de wijn gedaan hebben om maar in de maatschappij te kunnen blijven staan. Hoe trots we zijn dat we nog op hetzelfde niveau als deze maatschappij kunnen praten. Maar doen we nog recht aan Wie Jezus is? Kunnen we nog succes boeken zonder dat we erkenning van de maatschappij krijgen?

We moeten niet verslappen, het is tijd dat we opstaan en weten dat Jezus elke daad ziet in ons leven. Laten onze slappe knieeen sterk maken in de kracht van God. Laten we zijn als Efeze en vasthouden aan het evangelie dat Jezus ons gegeven heeft.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.