Duidelijkheid

18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. 19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. (Openbaring 1:18,19)

Jezus openbaart zich als de man die de sleutels van de dood en van het dodenrijk heeft. Hij bepaald de regels en niemand anders. Dit is de reden dat Jezus daarna Johannes verteld om alles op te schrijven wat Hij gezien heeft. Want Jezus openbaard wat er nu is en wat er hierna zal gebeuren. Het is waar en zeker en zeker niet ingewikkeld.

20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. (Openbaring 1:20)

Jezus wil het niet ingewikkeld maken voor ons, maar we moeten het wel willen begrijpen. Want Openbaring lijkt vol te staan met mysterie maar in werkelijkheid is het een duidelijk visioen waarin Jezus alles wil openbaren wat wij nodig hebben voor een leven in onze tijd.

In vers 19 staat dat Jezus ook het nu openbaart. Maar waarom zou Hij het nu openbaren als wij dat toch al weten? Omdat Jezus niet ons verhaal verteld maar Zijn verhaal. Hij is bezig, God is bezig met geschiedenis te schrijven, niet wij. Onze geschiedenis valt in het niets en letterlijk zal het worden vernietigd. Omdat wat wij schrijven niets te maken heeft met de heiligheid van Gods plan.

En zo moeten we dit bijbelboek lezen, Jezus die het plan van de Vader ontvouwd. En waarom zou Jezus het ingewikkeld maken als Hij tot doel heeft dat wij het moeten begrijpen?

En daar zien we hier een voorbeeld van, wat wij moeten weten wordt uitgelegd. Jezus staat tussen de kandelaren, de zeven gemeenten. Jezus is actief betrokken bij de zeven gemeenten, het is Zijn lichaam hier op aarde. Hij wandelt met ze mee op hun weg in het leven.

Hij heeft ook zeven sterren in Zijn hand, dit zijn de zeven engelen die bij de gemeenten horen. Engelen zijn boodschappers, in dit geval zijn het dus waarschijnlijk gewoon mensen die de leiders zijn in de gemeenten. Want Johannes moet zijn brieven naar deze boodschappers sturen. Maar een ding is zeker, dat Jezus ook deze mensen in Zijn handen heeft en hen beschermt. Hij is actief betrokken bij Zijn gemeenten.

Zo leren we een andere dimensie van deze wereld zien. Dit moet onze ogen openen voor het werk van God. We zijn vaak zo gefixeerd op andere dingen, maar God is aan het werk en wil het ons duidelijk maken. Kom niet meer de smoes dat het ingewikkeld is want God wil het ons laten weten.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.