Jezus!

12 Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. (Openbaring 1:12-13)

Net na de opstanding van Jezus openbaarde Hij zich verschillende keren. Al deed Hij wel bijzondere dingen als door muren lopen of opeens verdwijnen, elke keer openbaarde Hij zich in de normale gedaante van een mens. Maria zag niet eens het verschil tussen Jezus of de tuinman. Ook het beeld dat wordt geschetst als Thomas wordt geconfronteerd met de wonden van Jezus, laat zien dat Hij een normaal lichaam had.

Maar dan komt dit visioen. Dan zien we een andere Jezus die veel meer recht doet aan Zijn karakter. Want elke beschrijving van Johannes van wat Hij ziet is ‘slechts’ een beschrijving van de heerlijkheid van WIE Jezus is.

14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. (Openbaring 1:14)

Johannes ziet Jezus in een gedaante die Hem openbaart in Zijn hemelse karakter. Als Jezus na Zijn opstanding zo had rondgewandeld dan hadden de mensen dit niet aangekund. Maar Jezus zal zich zo wel openbaren als Hij terugkomt op de wolken. En iedereen zal het begrijpen en moeten erkennen dat Jezus Heer is.

Als wij Jezus nu al zo zien moet dat ons geloof geven. Jezus is geen president van de VS die beschermt moet worden door bodyguards. Jezus in al Zijn heerlijkheid overwint door Zijn rechtvaardigheid. Jezus schijnt van heiligheid, er is niets in Hem dat onheilig is. Hij is het licht van de wereld, Hij is de bron van kracht, Hij is het leven dat elk duisternis doet verdwijnen.

Als je de beschrijving van Jezus leest dan is het aan de ene kant zo simpel. Een simpel gewaad met een simpele band om Zijn borst. Elke onderdeel van Jezus is simpel maar is tegelijk een complete beschrijving. Het is JEZUS, DE HEER der heren, DE KONING der koningen. Hij regeert, Hij leeft en zal komen om alle dingen nieuw te maken. Prijst Hem, AMEN

Dit moet ons geloof sterken, dit moet ons geloof vormen. Wij moeten ons gebed hierop aanpassen, wij moeten ons naar de hemel richten, naar de Heer in al Zijn glorie. Soms lijkt het alsof we meer respect hebben voor acteurs of staatshoofden dan voor onze HEERE JEZUS. Hem zij alle lof.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.