Beeldend

Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, 13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. (Openbaring 1:12b-14)

Ze zeggen wel dat kinderen visueel leren. Ze moeten het zien. Gewoon letters werkt niet meer, ze moeten het voor zich kunnen zien. Zo is tv ook populair geworden we kunnen het gewoon zien. En volgens mij is dit ook de kracht van het bijbelboek Openbaring. Het zijn geen dode woorden maar beelden die iets uitdragen.

Als we het bijbelboek Romeinen lezen dan is dat een goed kennis boek. Het geeft heel duidelijk kennis weer van het werk van Jezus. Maar als we het bijbelboek Openbaring lezen dan lezen we een verslag van een visioen. Het wordt beeldend besproken wat Johannes zag en wij mogen over zijn schouder meekijken. Het kan dus voor ons net zo intens zijn als dat het voor Johannes was.

Want de woorden die Johannes gebruikt zijn beeldend. Hij ziet Jezus als een mens, maar dan in volle glorie. Hij ziet Jezus fel schijnend dat zijn gezicht zelfs lijkt als dat van de zon zo fel. De ogen van Jezus vlammen van vuur, de voeten van Jezus gloeiend als brons.  Dit moet ons hart raken.

15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa’s. 16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. (Openbaring 1:15,16)

Alles is extreem in Jezus, alles is duidelijk, er is geen twijfel mogelijk. Jezus is puur, er is geen enkele duisternis in Hem. Als Hij spreekt dan klinkt dat als geweldige watermassa’s. De autoriteit, de aanwezigheid van Jezus spreekt in kracht. Waar Jezus ook gaat Hij zal zijn stempel van Heiligheid zetten!

Het moet wat met ons dan als we dit lezen. We kunnen niet langer blijven zitten op onze stoel, we moeten de bijbel in onze handen nemen en Jezus loven en prijzen. Hij is heerlijkheid, Hij is majesteit. Niet langer meer de baby in de armen van Maria, Hij is de Heer der heren, de Koning der koningen.

Vraag God om dit bijbelboek tot leven te laten komen in jouw leven. Het is beeldend.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.