In vervoering

10 Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin (Openbaring 1:10)

Wij nuchtere nederlanders kunnen dit maar nauwelijks begrijpen laat staan dat we ons er in kunnen verplaatsen. Misschien doen we het af alsof dit bij de evangelische kerken hoort of dat het opgehouden is nadat de laatste apostel zijn laatste adem uitblies. Maar zoals Petrus op de dag van de uitstorting van de Heilige Geest de tekst in Joel aanhaalde, zo wil ik die ook hier aanhalen.

17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. (Handelingen 2:17)

Een visioen heeft niets te maken met hoe fantasie rijk je bent. Jammer genoeg komt dat wel eens voor en minimaliseert dat de echte visioenen. Maar God verlangt er naar om ze te geven. Om Zijn VISIE met ons te delen. Want dat zijn visioenen, de visie van God.

God verlangt er naar om de kerk sterk te maken en een visioen is daar een hulpmiddel bij. Daarom moeten we er voor open staan dat God ook ons kan gebruiken voor deze openbaringen, want ze zijn belangrijk.

Johannes wordt opgenomen of meegenomen op een reis waardoor hij een openbaring van God met ons kan delen. En als ik deze eerste verzen zo lees dan kan ik het me helemaal voorstellen. De heerlijkheid die Johannes mag zien.

God spreekt tot ons, niet alleen tot Johannes. Hij spreekt tot ons en wij mogen dit niet nu zien. Open je ogen en lees dit bijbelboek als de openbaring van God aan jou.

11 en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.’ (Openbaring 1:11)

God koos er voor om zich speciaal te richten op deze zeven gemeenten. Er waren meer gemeenten, bijvoorbeeld de eerste gemeente in Jeruzalem, maar God heeft deze uitgekozen om hen te gebruiken als voorbeelden. Laten we luisteren Zijn openbaring.

This entry was posted in 44 Handelingen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.