Zwakke knieen

12 Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, 13 en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. (Hebreeen 12:12-13)

De verzen van vandaag gaan door waar ik de laatste keer gestopt was. Gods liefde is met ons bezig en wil ons leiden naar Zijn heiligheid. En wij moeten goede kinderen zijn en naar Zijn discipline luisteren. Daarom roept de schrijver ons op uit de luie stand te komen, knieen recht en er weer tegen aan te gaan.

We zijn toch geen mietjes, we laten ons toch niet zo snel uit het veld slaan? Als we echt iets willen bereiken in het leven (geestelijk) dan moeten we sterk staan. Het lijkt wel of de schrijver ons geestelijk moraal even wil opvijzelen, een peptolk. ‘Laten we er tegen aan gaan!’

7 Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? (Hebreeen 12:7)

Het was blijkbaar wel nodig. De problemen die ze tegen kwamen waren waarschijnlijk niet zo vriendelijk van aard. Ze werden geconfronteerd met hun geloof door anders denkenden. Maar de schrijver wil hun aandacht verplaatsen, van het probleem naar de liefde van God. Want de omstandigheden zijn geen probleem maar juist een hulpmiddel voor ons geloof.

9 Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? (Hebreeen 12:9)

En soms lijkt het alsof wij geen hulpmiddelen meer hebben om ons geloof op te vijzelen. Of hebben wij voor elk probleem onze eigen oplossing? Dokter, Psycholoog, Leningen, Verzekeringen, Pensioenen en ga zo maar door. Elk risico in ons leven is gedekt, en de buren hoeven we ook niet te ontmoeten als ze niet denken zoals wij.

Misschien zijn de verzen 12 en 13 meer van toepassing op ons dan we dachten. Wij zitten in onze luie stoel met elk risico gedekt. Wij lossen de discipline van God zelf wel even op, maar daarin groeien we niet in ons geloof. Laten we opstaan en onze weg ook recht maken, zodat we voor God leven zoals Hij dat bedoeld heeft. Laten we luisteren naar Zijn stem van liefde want die heeft maar een doel.

10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. (Hebreeen 12:10)

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.