Wie is Jezus?

Kolossenzen 1:15-20

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15)

Eergisteren heb ik deze tekst besproken om te laten zien dat aanbidding om woorden gaat. Onze kennis bepaalt ons leven, wij handelen uit wat wij weten. Paulus heeft dat zijn lezers laten weten en nu laat hij ook weten wat we moeten weten.

Deze lofzang gaat puur over Wie Jezus is. Jezus is het beeld van God, Jezus is de weg die God is gegaan met de wereld. Deze weg is niet alleen voor ons maar voor de hele wereld, de wereld heeft geen excuus dit is het besluit dat God heeft genomen.

Zo heeft God zich geopenbaard aan ons en tegelijk heeft God geopenbaar Zijn verlangen voor ons leven. Want Jezus is tegelijk het beeld van God en het beeld van de perfecte mensen. Want de perfecte mens lijkt op God. Daarom is Jezus de eerstgeborene van de hele schepping.

16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. (Kolossenzen 1:16,17)

In Jezus komt alles bij elkaar, de schepping, de wereld en zijn machthebbers maar ook de geestelijke wereld, Jezus heeft alles in de hand. Jezus heeft de macht van het begin tot het oneindige. Dit betekend dat er niets buiten Jezus omgaat, Hij heeft alles in de hand en heeft maar een doel.

En Jezus is nu ook het hoofd van de kerk, het lichaam waar Hij het hoofd van is. Hij is de eerstgeborene en wij mogen hem volgen als de kinderen van God. Jezus is de oudste broer die ons is voor gegaan, en wij mogen Hem volgen.

Want God wilde in Zijn heerlijkheid in Jezus wonen om zo onder ons te zijn en ons weer dicht bij Hem te brengen. En aan het kruis is die vrede gekomen, God heeft in Jezus een offer gebracht die wij eigenlijk hadden moeten brengen. En daardoor is er nu vrede tussen God en ons.

20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, (Kolossenzen 1:20)

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.