Het woord echt aannemen

Kolossenzen 1:1-20

13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13,14)

Er was een moment in mijn leven dat ik Gods woord helemaal letterlijk begon te nemen. De woorden die ik las die nam ik aan voor mijn leven en accepteerde die helemaal. Niet de woorden analyseren en er een dogma´s van maken, maar het biddend lezen voor mijn leven.

Zo ook deze twee verzen (13,14). Als we deze woorden nu eens letterlijk lezen en het letterlijk accepteren voor ons leven dan moet er een wereld opengaan. Want we zijn uit het rijk van de duisternis getrokken in het rijk van Jezus. Dat betekend gewoon dat we vrij zijn en de duivel geen enkele inspraak in ons leven meer heeft.

Het gebed dat we dan bidden wordt automatisch een dankgebed. “Dank U Vader dat U ons heeft verlost van het kwaad, dat we overgegaan zijn in het nieuwe koninkrijk. Dank U Heere Jezus dat ons leven nieuw is zonder de duisternis in ons leven.” En als we dit bewust worden dan beginnen we er ook naar te leven.

10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien (Kolossenzen 1:10)

Het bewust weten dat we in het nieuwe koninkrijk leven, geeft ons geloof en kracht om nu helemaal voor God te leven. Als het even moeilijk is dan kunnen we deze tekst bidden en laten we weten dat we leven in een nieuw leven. God heeft ons uit de macht van het kwaad gehaald in het rijk van Zijn zoon.

We moeten  het gewoon geloven, we moeten het zeker weten. Wij ZIJN uit het koninkrijk van het kwaad getrokken door de liefde van de Vader. Ik weet het zeker dat we een nieuw leven in het rijk van de Heere Jezus. `Dank U Vader.`

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.