De glans van aanbidding

Kolossenzen 1:15-20

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: (Kolossenzen 1:15)

Er zit een glans aan aanbidding die snel kan verdwijnen als ons hart vertroebeld. Die glans is de kennis van Jezus. Een goed aanbiddingslied zit hem ten diepste niet in de melodie maar in de tekst. En na wat Paulus heeft uitgelegd over het kennen van Jezus, laat hij een aanbiddingslied ‘horen’ die vol is van de kennis van Jezus.

Nu kunnen we zo over deze tekst lezen omdat er geen melodie onder zit. Maar als we deze woorden begrijpen dan hebben we de glans van aanbidding gevonden in ons leven. Maar als de kennis van de wereld groter is dan de kennis van het geestelijke leven dan is dit saaie kennis uit een lesboek.

16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. (Kolossenzen 1:16,17)

Maar in Jezus is alles, Hij is onze Heer, Jezus is het centrum van ons denken. In Hem is alles geschapen, in Hem leeft alles, bestaat alles. Jezus is het leven, Jezus is de enige weg die God wil gaan met ons. Het is geen saaie kennis maar een aanbidding van het kennen van Jezus. Hij is alles, Hij omvat alles waar wij door kunnen leven.

18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: 19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. (Kolossenzen 1:18-20)

Zonder Jezus was het nieuwe begonnen, zonder Jezus hadden we de vader niet kunnen zien, zonder Jezus waren wij niet verlost. De volheid van het leven is in Hem komen wonen en is een voorbeeld voor ons geworden. Dit is de glans van aanbidding, het is niet slechts een mooi melodietje, het is Jezus kennen en Hem verheerlijken om Wie Hij werkelijk is.

Wees rein en laat je vullen met Zijn kennis.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.