Gods wil ten volle kennen

Kolossenzen 1:9-14

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. (Kolossenzen 1:9)

De strijd in ons leven ligt vooral in woorden. God wil dat wij de waarheid weten omdat het ons op het juiste pad brengt. Als je iemand maar lang genoeg verteld dat hij/zij niets waard is dan begint men er uiteindelijk ook in te geloven. En men gaat zichzelf zien zoals de wereld of beter gezegd de duivel wil dat wij onszelf zien.

Daarom wil Paulus ook dat de Kolossenzen de waarheid meer en meer leert kennen. Dat we inzicht mogen krijgen in de wil van God door de Heilige Geest.

10 Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien (Kolossenzen 1:10)

Ons zelfbeeld is niet belangrijk om goed in de maatschappij te kunnen staan, we moeten weten wie we werkelijk zijn om een leven tot eer van God. Als wij weten hoe God over ons denkt en wie wij zijn voor Hem dan zullen we vrucht gaan dragen. Dan hebben we een leven zoals God dat verlangt.

Er komt zoveel kennis via het internet en de tv op ons af. We moeten zoveel weten, maar ook zoveel onzin weten. We horen eigenlijk zoveel leugens dat de waarheid in ons leven is ondergesneeuwt. Alleen al de volgende simpele waarheid:

13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. (Kolossenzen 1:13,14)

Als we dit weten dat we vrij zijn gemaakt van het kwaad dan mogen we leven in het rijk van Jezus. Als we weten dat God ons bevrijdt heeft van het kwaad dan mogen we er naar leven, als mensen die verlost zijn. We moeten deze waarheid meer en meer in ons hart laten zinken. We hebben de waarheid nodig.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.