Woorden dragen vrucht

Kolossenzen 1:1-8

Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep. (Kolossenzen 1:6)

Paulus is blij met de kolossenzen, het woord dat hij heeft gesproken (en anderen) heeft vrucht gedragen. Vanaf het moment dat deze mensen de boodschap begreep werpt het vruchten af in hun leven. Dit betekend dat de woorden effect heeft op de daden die ze doen. En die daden komen overeen met het evangelie van God.

In al onze gebeden danken wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, voor u, want we hebben gehoord dat u in Christus Jezus gelooft en alle heiligen liefhebt, (Kolossenzen 1:3,4)

Paulus is God dankbaar dat Hij het evangelie heeft laten groeien in deze mensen. Ze vertrouwen nu op Jezus als de enige weg naar God. Maar ook de liefde die ze onderling hebben is de vrucht van het evangelie.

omdat u hoopt op wat in de hemel voor u gereedligt. Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. (Kolossenzen 1:5,6a)

Een andere vrucht van het evangelie is dat we verlangen naar datgene wat nog moet komen, dat God heeft voorbereid voor Zijn kinderen. Onze hoop is niet meer op aards succes, onze hoop is op de beloning van God. Het nieuwe leven.

Als we dit lezen dan moeten we ons gewoon realiseren wat de kracht van het evangelie is. Het veranderd, het draagt vrucht in de praktijk van ons leven. Het draagt vrucht in onze verlangens en hoop. Het evangelie vernieuwd en bevrijd, deze woorden van hoop zal ons doel veranderen naar een eeuwig doel waardoor niets ons meer van de wijs kan brengen.

Laat het evangelie werkelijk vrucht dragen in jouw leven. Zoek het evangelie en vraag God naar het echte evangelie dat ons veranderd. Want dat alleen zal ons veranderen.

This entry was posted in 51 Kollosenzen. Bookmark the permalink.