Kiezen

Jozua 24:1-28

15 Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’ (Jozua 24:15)

God spreekt door Jozua tot het volk. Jozua roept het volk bij elkaar en verteld over de daden die God heeft gedaan in het verleden vanaf het roepen van Abraham tot aan hier. God is goed voor ons geweest, heeft ons geleid tot hier in het beloofde land en heeft ons gezegend.

Maar Israel is ontrouw geweest en is andere goden gaan dienen, hun afhankelijkheid was niet volledig op God gericht. Maar God wil een keuze van Zijn volk, Hij wil dat ze een duidelijke keuze maken zodat Hij weet waar Hij aan toe is. En Jozua geeft het voorbeeld en zegt: ‘ik weet niet wat jullie doen maar ik ga onze God dienen met heel mijn hart.’

God verlangt er naar dat wij een keuze voor Hem maken. Het is net als in een relatie. Samenwonen heeft het gemak van uit elkaar gaan. Een huwelijk is een bewuste keuze waarin je elkaar belooft om trouw te zijn. De meeste christenen hebben een samenlevingscontract met God, maar God verlangt er naar dat we onvoorwaardelijk voor Hem kiezen.

En ik weet dat als wij op onze knieen voor God gaan en Hem vertellen dat we naar Hem verlangen, dan luisterd Hij. Hij hoort onze gebeden van verlangen, Hij hoort onze roep om hulp zodat we helemaal voor Hem kunnen kiezen. De keuze is niet zozeer een keuze in de kerk voor mensen, de keuze moet in gebed gebeuren.

Dan moet ik aan een Natanael denken die onder een boom zit te mediteren over Gods woorden. Deze man was al vol van verlangen voor de waarheid in God. Ook al wist hij het niet, maar hij was zoekende in gebed. En daarom vond hij Jezus.

47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ (Johannes 1:47)

Wees als Natanael in je kamer, en zoek God in gebed. Maak een keuze naar God toe en vertel Hem dat je helemaal voor Hem wil leven. God hoort en zal het antwoorden, God zal laten weten dat Hij van je houdt. Maar maak een keuze voor God.

This entry was posted in 06 Jozua, 43 Johannes. Bookmark the permalink.