Vertrouwen op de Vader

Johannes 14:9-14

Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? (Johannes 14:9-14)

Aan de ene kant is Jezus het beeld van God hier op aarde maar aan de andere kant is Hij ook het voorbeeld voor ons hoe met de Vader te wandelen. In dit gedeelte in Johannes komt dit samen, aan de ene kant de openbaring van de Vader, aan de andere kant door deze openbaring in afhankelijkheid van Hem leven.

Jezus snapt niet waarom Filippus nog steeds niet begrijpt dat Jezus het werk van God zelf is. Jezus doet hier alles in opdracht van de Vader en is het werk van God zelf. Dus als we Jezus zien, zien we tegelijk ook de Vader aan het werk. Dit was Zijn plan.

10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. (Johannes 14:10)

Het is God die door Jezus werkt en zichzelf openbaart, ook aan ons op dit moment. Jezus wordt door God gebruikt om Zijn liefde te verspreiden, en dan maakt Jezus het bruggetje naar onze relatie met God.

12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. (Johannes 14:12)

Jezus laat zien dat God in Hem leeft en zich door Hem openbaart. En hetzelfde wil God doen  door de discipelen, althans dat zegt Jezus hier. Jezus weet dat de Vader er naar verlangt om in een gelijke relatie met ons te staan zoals Hij die had met Jezus.

13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. (Johannes 14:12,14)

Het is Gods verlangen voor ons leven dat wij als Jezus gaan leven, voor het koninkrijk van God. God verlangt ernaar dat wij in gebed zijn en daarmee de wereld veranderen. God verlangt naar om net als bij Jezus te werken door ons.

Daarom wil Jezus ons garanderen dat als wij de Vader kennen die door Hem werkt, diezelfde Vader ook door ons wil werken. Het is tijd dat er een generatie opstaat die deze woorden serieus neemt en bij het hart van de Vader gaat liggen en Hem door ons Zijn werk laat doen. Sta op en neem de beslissing, Hij hoort.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.