Kiezen (2)

Jozua 24:1-28

20 Wanneer u de HEER verlaat en andere goden gaat dienen, zal hij zich tegen u keren. Dan zal hij u niet langer weldaden bewijzen, maar u kwaad doen en u vernietigen.’ (Jozua 24:20)

Jozua spreekt hier tot het gehele volk van Israel, niet tot individuele mensen. En eigenlijk wil ik Jozua vandaag tegen Nederland laten praten. Want ook wij gaan de verkeerde kant op als land. Wij zijn zo gezegend door God in ons verleden, maar nu gaan we duidelijk de verkeerde kant op.

Het liberale gedachten goed wordt sterker en sterker, de christelijke wortels worden er uitgetrokken. Ik zie een trots en arrogant land dat alles zelf in de hand wil houden en zonden wil laten zegevieren. Het geeft niet meer om God noch gebod.

19 Jozua antwoordde het volk echter: ‘U zult niet in staat zijn de HEER te dienen, want hij is een heilige God, hij duldt niemand naast zich, hij zal u uw overtredingen en zonden niet vergeven. (Jozua 24:19)

Men is niet in staat meer om God te dienen. God is een heilige God en de daden in Nederland zijn verre van heilig. God duld niemand naast Zich, we kunnen niet vertrouwen op onze eigen goedheid en op God. En zolang we als land ons niet buigen voor Hem zullen we onder een vloek leven. Want zolang we ons niet inkeren leven we niet onder de zegen van de Vader.

Nederland rolt als een sneeuwbal bergafwaarts en het gaat van kwaad tot erger. Een kleine minderheid is nog serieus christen. Maar veel van de christenen rollen mee met de sneeuwbal. Ze hadden een samenlevingscontract (zie vorige overdenking) met God en zijn nu gescheiden van Hem.

Israel koos er voor om God te dienen, al vielen ze elke keer weer in het gat van afgoderij. Maar hoe zit het met Nederland? Om eerlijk te zijn denk ik dat het tijd wordt dat we als christenen een duidelijke keuze maken van afkeer van de zonden van Nederland. Soms zijn we teveel verbonden met Nederland en worden we mee getrokken in de compromisse van de zonden. Maar Nederland is geen christelijk land meer.

15 Wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’ (Jozua 24:15)

Het is hoog tijd dat wij als christenen net als Jozua deze houding gaan hebben. ‘Ik weet niet wat jullie (de rest van Nederland) doen, maar ik ga God dienen met heel mijn hart en mijn gezin.’ Dit is wat het hart moet zijn van een christen vandaag in Nederland. Wij moeten niet onze schulp kruipen maar duidelijk opstaan en vertellen wie wij dienen! Onze Vader in de hemel.

This entry was posted in 06 Jozua. Bookmark the permalink.