Simpel Jezus

Matheus 11:25-30

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. (Matheus 11:25)

Matheus is het boek gericht aan de gevestigde religeuze orde en aan alle andere joden. Matheus legt elke keer de vinger op het pijnlijke verschil tussen wie God werkelijk is en wat de religieuze orde van Hem heeft gemaakt. Matheus wil een duidelijke scheiding maken tussen Jezus en de religieuze leiders.

Jezus dankt de Vader dat Hij het mysterie alleen openbaart aan de eenvoudige mensen. Het christendom is de religie voor de eenvoudige mens. God wil de mensen die simpel zijn, Zijn liefde openbaren. Want de ingewikkelde mens gaat er mee aan de haal voor eigen gebruik.

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. (Matheus 11:28)

En dit laat het hart van God zien. God verlangt er naar om die mensen te bevrijden die Hem nodig hebben. Jezus wil levend water geven aan hen die er doorheen zitten en die op het punt zijn gekomen van wanhoop. Mensen die geen andere uitweg meer weten.

Vaak gaan we pas naar God als er geen uitweg meer is, als God onze laatste hoop is. Volgens mij is dat veel te laat, dan zijn we al te lang ingewikkelde mensen geweest die het zelf willen proberen. Maar Jezus is er voor de eenvoudige mensen die moe worden van deze wereld om dat ze niet mee kunnen rennen.

God is er voor die mensen die het niet allemaal op een rijtje hebben, Hij is er juist voor die mensen die het niet weten en van Hem afhankelijk willen zijn.

29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ (Matheus 11:29-30)

Deze verzen stellen mij zo gerust. We hoeven ons niets voor te stellen om bij God te komen. We hebben geen intelligentie nodig om goed genoeg te zijn voor God. Juist niet, God wil juist hen gebruiken die geen weldenkend mens goed genoeg zou achtten.

Dit is onze God, dit is de God die ons zo lief heeft dat Hij ons wil helpen, altijd.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.