Het geeft af

2 Korintiers 3:7-18

Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, (2 Korintiers 3:7)

Mozes was vaak in de aanwezigheid van God. Ik kan me zo indenken dat het verslavend was voor Mozes om met God te wandelen. Sinds de dag dat hij daar geroepen werd door God in de brandende braambos verlangde Mozes er naar om samen met het volk daar weer terug te keren.

Mozes wilde Israel ook naar de berg brengen waar hij God had ontmoet. Maar Israel was niet zo gretig als Mozes om God te ontmoeten. Ze konden de stralende glans die op het gezicht van Mozes verscheen nadat hij met God had gesproken niet aan. Mozes moest zijn gezicht verbergen.

10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. 11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. (2 Korintiers 3:10,11)

Maar nu leven we in een tijdperk waarin Gods openbaringen veel groter zijn. Gods overweldigende luister van nu is groter dan die in de tijd van Mozes. En ook wij hebben vrije toegang door het bloed van Jezus. Maar gebruiken we deze toegang, zijn we bereid om nederig het bloed van Jezus te aanvaarden om voor Gods troon te kunnen verschijnen.

Want als wij dit recht om voor Gods troon te kunnen komen gaan gebruiken geloof ik dat ons leven zal veranderen. Wij zullen net als Mozes gaan stralen van liefde en blijdschap. Ons karakter zal veranderen naar het karakter van onze hemelse Vader.

Laten we niet net als Israel zijn en het recht om bij God te komen over laten aan de man op de preekstoel. Laten we net als Mozes hongerig zijn voor de aanwezigheid van God in gebed. Laten we net als Mozes verlangen om meer van God in ons leven.

18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiers 3:18)

Want dat zal ons veranderen, onze tijd die we besteden met God zal ons veranderen naar Zijn luister. Wij zullen net als Mozes glimmen van de glorie van God, meer en meer. Het zal alleen maar groeien in ons leven de glorie van God.

This entry was posted in 47 2 Korinthe. Bookmark the permalink.