Een echte christen ….

Psalm 1, Handelingen 2:37-40

38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, (Handelingen 2:38)

Een echte christen maakt zich geen excuses voor zijn zonden, ook niet voor kleine zonden. Een echte christen is hongerig naar Heiligheid. In Handelingen heeft Petrus net een preek gegeven en de mensen vragen wat ze moeten doen. En het antwoord dat Petrus geeft is dat ze weg moeten van hun huidige leven en zich moeten laten dopen.

Christen worden betekend een ding zeker, bekering, weggaan van de zonden, weg van de leugen. Als christen moet er een verlangen in ons leven ontstaan om ons te verzetten tegen het kwaad in ons leven. Het nieuwe koninkrijk dat Jezus bracht kan alleen worden binnen gegaan wanneer wij ons bekeren.

Dus als dit verlangen niet in ons leeft dat moeten we echt nagaan of alles wel goed is. Jezus kwam om ons van de zonden bevrijden, om de zonden uit ons leven weg te nemen. Dat is Zijn verlangen, dat is het verlangen van de Vader en dat moet ons verlangen zijn.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalm 1:3)

Gisteren schreef ik over psalm 1. Mijn vraag is, is het meer dan een zondagsschool liedje voor ons leven. Want als we werkelijk christen zijn geworden dan zingen we deze psalm met een diep verlangen om als deze boom te zijn, vol van leven.

Een echte christen wil zoals deze boom zijn. Een echte christen verlangt er naar om van het levende water te drinken dat Jezus ons wil geven.

Heb jij het verlangen niet? Dan moet je jezelf eerst realiseren dat je verandering nodig hebt. Je huidige leven is niet goed genoeg voor God. En dit is niet om je een slecht geweten aan te praten, maar dit is de realiteit die iedereen moet weten.

Er moet bekering, er moet verandering ons leven komen. Alleen dan kunnen we zijn als een boom aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd…

This entry was posted in 19 Psalmen, 44 Handelingen. Bookmark the permalink.