Eeuwig leven, licht, waarheid, God kennen, overwinnen

1 Johannes 1-2:14

14 Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt het kwaad overwonnen. (1 Johannes 2:14)

In de vorige overdenkingen heb ik al geconcludeerd dat Johannes ons graag wil laten ervaren hoe het is om met Jezus te leven. Daarbij gebruikt hij verschillende termen die allemaal eigenlijk over hetzelfde gaan maar het vanuit een andere hoek bekijken. Allemaal termen om ons maar dichterbij de waarheid van het evangelie te brengen.

Dit bijbelboek is echt voor mensen die zoeken naar de rechtvaardigheid van God. Mensen die proberen theologische fundamenten te leggen in hun leven die zijn in dit boek aan het verkeerde adres. Johannes wil dat wij werkelijk het evangelie ervaren.

Vandaar de woordkeuze van Johannes. Het licht tegenover de duisternis. Johannes wil dat we ervaren hoe het is om helemaal in het licht te leven, in vrijheid te leven zonder iets te hoeven te verbergen. Hij wil dat we God kennen, op persoonlijk niveau. Weten wat God verlangt in ons leven.

12 Kinderen, ik schrijf u dat uw zonden u vergeven zijn omwille van zijn naam. (1 Johannes 2:12)

In de verzen 12-14 is er een klein gedicht. Hierin proclameerd de werkelijkheid van het leven in het eeuwige leven. Kinderen jullie zijn vergeven door de liefde van Jezus. En jullie mogen het weten dat het werkelijkheid is in jullie leven. Jullie hoeven er niet meer aan te twijfelen, de weg is compleet open naar de Vader.

Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die het kwaad zelf is overwonnen. (1 Johannes 2:13b)

Dan de jongeren (waarschijnlijk op geestelijk niveau). Zij hebben verlangd dat het kwaad, de duisternis, de dood uit hun leven zou verdwijnen. En ze hebben overwonnen, ze zijn niet langer losers, maar winnaars in het koninkrijk der hemelen. Wat een niveau om in te leven, de werkelijkheid van het leven in het licht.

13 Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. (1 Johannes 2:13a)

En de laatste fase, zijn de ouderen. Zij hebben er al wat tijd op zitten samen met God. Zij hebben uit ERVARING God leren kennen in hun leven. Zij hebben Hem leren kennen als de God van verlangens voor hun leven. Dit is een leven met God.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.