Ons hart

1 Johannes 1-2:11

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. (1 Johannes 2:3)

Johannes heeft het over ons hart. Enerzijds gaat hij voorbij aan alle uiterlijke vormen van religie, en prikt door naar ons hart. Maar de manier waarop hij naar ons hart kijkt is door te kijken naar de uiterlijke vruchten.

Hij heeft ons verteld dat hij spreekt uit ervaring omdat hij met Jezus hier op aarde heeft gewandeld. Hij heeft het gezien wat eeuwig leven is, hij heeft het ervaren wat leven in het licht is. En daarom spreekt Johannes over het licht en de waarheid, want hij wil dat iedereen dit kan ervaren.

Maar hij wil wel duidelijk laten zien dat het om ons hart gaat. Dat als wij in dit eeuwige leven willen zijn, dat het ons werkelijk veranderd, dat het vrucht gaat dragen. Een van de vruchten is dat wij erkennen dat we Gods liefdevolle vergeving nodig hebben. Dat we niet trots door leven alsof wij ons niet hoeven te bekeren, wij zijn al goed genoeg.

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. (1 Johannes 2:1)

En tussen al deze zinnen waarin Johannes ons laat zien dat het eeuwig leven een veranderd leven is waardoor we niet zondigen, is er deze ene zin. En nu moeten we deze zin in zijn context zien. Deze zin staat er niet zodat we een excuus hebben, dat we door kunnen gaan met een onheilig leven denkend dat we in het licht wonen.

Deze zin is er voor die mensen die zoeken en hongerig zijn naar dit eeuwige leven, naar het licht. Deze zin staat er niet voor de mensen die de rest van Johannes helemaal niet serieus willen nemen, die helemaal niet verlangen naar heiligheid. Deze zin is er voor die mensen die hetzelfde verlangen hebben als Johannes.

Want Johannes schrijft het zodat we niet zondigen; maar wees niet ontmoedigt wanneer je in die strijd een misstap maakt. We leven onder het bloed van Jezus, we zijn in Zijn liefde bedekt met genade. En daarom is het alleen een bemoediging voor de mensen die zoeken naar God en Zijn rechtvaardigheid.

In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. (1 Johannes 2:5,6)

Want daarna gaat Johannes weer vrolijk door met ons hart. Want als wij werkelijk in het licht gaan wonen, als wij werkelijk God leren kennen, dan wandelen we zoals Jezus wandeld. In Zijn voetsporen zullen wij wandelen, in Zijn kracht zullen we overwinnen, in Zijn kracht zullen we God leren zien.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.