Het zwart wit van Johannes

1 Johannes 1

Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. (1 Johannes 1:5)

In de eerste vier verzen heeft Johannes het over het leven, daar staat natuurlijk de dood tegenover. En nu heeft Johannes het over het licht en de duisternis. Het eeuwige leven is een leven in het licht.

Dit bijbelboek wil vooral de motieven, het hart van de mensen bloot leggen. En dat is het mooie van dit bijbelboek; zeggen dat je Jezus volgt betekend nog niet echt dat je in het eeuwige leven leeft. Johannes wil dat we werkelijk in het eeuwige leven leven door ons hart te toetsen aan aan onze daden.

Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. (1 Johannes 1:6)

Duisternis en licht kunnen niet samen leven. Het is een hemelsbreed verschil. In vers 5 zegt Johannes dat er in God geen duisternis is, Hij is het licht. Licht staat voor duidelijk, openheid, puurheid. God heeft niets te  verbergen omdat alle daden goed zijn en Zijn motieven heilig.

Duisternis kan het licht niet verdragen omdat dan openbaar wat men eigenlijk verborgen wil houden. Duisternis is wat men in het geheim doet dat niet goed is, maar men blijft toch volharden in de zonden.

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7)

Vers 7 is eigenlijk een woordenboek uitleg van bekering. We beginnen te wandelen in het licht, we beginnen te wandelen naar de wil van de Vader en dat is het moment dat wij worden gereinigd. God kijkt naar ons hart, zijn wij van plan een ander leven te leiden in het licht.

Het gaat om ons hart. Wat is ons verlangen, wat is onze werkelijke motivatie? Als we doorgaan in de zonden dan is het allemaal een grote luchtbel en leven we niet werkelijk in het eeuwige leven.

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. (1 Johannes 1:8,9)

Ook als we christen zijn omdat we nu eenmaal zo geboren zijn, dan leven we nog steeds in de duisternis tenzij we ons bekeren. We moeten ons realiseren dat we in de duisternis leven en ons dan bekeren door naar het licht te gaan leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.