Wat Johannes wil zeggen

1 Johannes 1

Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. (1 Johannes 1:1)

Sommigen zeggen dat Johannes erg filosofisch schrijft en het daarom moeilijk te begrijpen is. Maar volgens mij is hij gewoon de schrijver die dicht bij het hart van Jezus was en vanuit die diepte schreef. En het is alleen te begrijpen als wij bereidt zijn om dicht naar het hart van God toe te kruipen.

Johannes leefde dicht bij Jezus, hij heeft het met eigen ogen gezien, hij heeft Jezus gevolgd op de weg die Hij ging. En Johannes heeft de werkelijkheid er van ervaren en weet het nu zeker dit is het leven. Dit is de vervulling van het Woord van God dat ons leven geeft.

Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. (1 Johannes 1:2)

Door de intimiteit waarin Johannes met Jezus leefde heeft hij ervaren dat in Jezus het eeuwige leven is. Er is volgens Johannes een duidelijk verschil tussen de dood en het leven hier op aarde. Mensen zijn dood zonder dit leven. Jezus is naar de aarde gekomen om te laten zien wat het echte leven is. Jezus is dat eeuwige leven, en Hij was bij de Vader is naar de aarde gekomen om het te laten zien.

Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (1 Johannes 1:3)

Deze ervaring van Johannes wil hij aan iedereen uitdragen. Weten dat Jezus het eeuwige leven  is wil hij dat uitdragen, dit kan hij niet voor zichzelf houden. Hij wil anderen hierin laten delen.

Je bent dood als je Jezus niet hebt, er is geen leven in je als je niet in Jezus leeft. Maar als je in Jezus verbonden bent kun je er in leven. Hij heeft het naar de aarde gebracht, Hij heeft het geopenbaard aan ons. En door op Johannes te vertrouwen, vertrouwen we eigenlijk op Jezus zelf.

En dit gaat je simpel zien als je dicht bij Jezus gaat leven. Als je in verbondenheid met Jezus leeft dan ga je ervaren het leven dat in je gaat leven. Als je in eenheid met Jezus leeft dan verdwijnt de dood en is het leven in ons geopenbaard.

Het is niet filosofisch maar een werkelijkheid dat wij ook kunnen ervaren. Wij kunnen met Johannes in verbondenheid leven door dit leven in ons te gaan ervaren. Wij kunnen het ook zien door in verbondenheid met Johannes te gaan leven.

We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. (1 Johannes 1:4)

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.