Het lichaam van Christus

1 Korinthe 12:12-30

12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. (1 Korinthe 12:12)

Dit gedeelte gaat over het lichaam van Christus. Gisteren heb ik uitgelegd dat wij het lichaam van Christus op aarde zijn. Jezus wil zichzelf nog steeds openbaren aan de wereld, door ons. Het belang van het lichaam van Christus is niet te onderschatten. Jezus verlangt er naar zich nog steeds te openbaren aan de wereld, door ons.

Maar hoe ziet de kerk van vandaag er uit, is er ook maar enige overeenkomst met het karakter van Jezus? Het is sterk te betwijfelen, veel van wat zich kerk noemt is duidelijk geen onderdeel van het lichaam van Jezus. Want alleen waar Jezus het hoofd is, de leider daar is het lichaam van Christus. Zo gauw wij de leiding nemen hebben wij ons losgekoppeld van het hoofd.

13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. (1 Korinthe 12:13)

Het bijbelgedeelte wil ten eerste aangeven dat wij allemaal de Heilige Geest hebben. Deze Geest leeft in ons en is bij iedereen hetzelfde. Dus in het lichaam van Christus is geen verschil als wij ons richten op de Heilige Geest. Om deze reden ben ik huiverig voor de innitiatieven die mensen hebben om kerken weer bij elkaar te brengen.

Een geforceerde eenheid vanuit ons menselijke organiserende kracht is nog steeds geen geestelijke eenheid. Echte eenheid zal alleen komen tussen mensen die zich weer richten op de Heilige Geest. Want de Geest is bij iedereen hetzelfde. Meningen blijven verschillend maar de Geest is de eenheid.

Als we ons dit realiseren en ons daarop gaan richten dan zul je zien dat er eenheid ontstaat tussen mensen. De Heilige Geest zal dan onderwijzen en het bevestigen in ons hart. Want er is maar een evangelie en een waarheid, en die krijgen we alleen van de Heilige Geest.

20 Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. (1 Korinthe 12:20)

Het verschil in het lichaam van Christus zit hem niet in opvattingen maar in gebruik. Want de Heilige Geest is in allen een maar de taken kunnen zo verschillend zijn. Jezus is het hoofd en verlangt er naar een lichaam op aarde te hebben dat Hij kan gebruiken om Zijn gemeente op te bouwen.

Het lichaam van Christus kan zo mooi zijn, zo mooi als een bruid die zich klaar maakt voor de komst van de bruidegom. Het is tijd dat de kerk zich gaat zuiveren, dat de kerk weer Heilig wordt en zich alleen richt op de Heilige Geest.

This entry was posted in 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.