Gehoorzaam zijn aan God

1 Samuel 15:10-35

11 ‘Ik betreur het dat ik Saul koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen.’ (1 Samuel 15:11a)

Gisteren heb ik geschreven over Saul dat hij een beter plan had dan God. Maar daarin had hij God dus gewoon niet gehoorzaamd. Het gevolg was dat God spijt had dat Hij Saul koning had gemaakt. En de zegen van God was niet meer op Saul en zijn werk.

Zijn wij dan poppetjes in de handen van God? Saul moest doen wat God zegt en dat is alles, heeft hij geen vrije wil? Ja, Saul heeft een vrije wil, en met die wil heeft hij tegen God gekozen. Die keuze hebben wij ook. En als we tegen God kiezen dan kunnen we doen wat we willen ook al zullen we daar op worden afgerekend.

We hebben de vrije keuze. Maar de keuze met God is als een kleine poort waar we in moeten gaan. Want we moeten realiseren wie we zijn. God is nog steeds GOD en wij zijn nog steeds zijn schepselen. En als wij weer terug willen komen bij God dan moeten wij het wereldse denken van ons afleggen.

In het denken van de wereld is geen plaats meer voor God. We zijn op gelijke voet met God en we voelen ons gerechtvaardigd om God ter verantwoording te roepen. Maar God zal dit nooit doen, Hij zal hier nooit op ingaan omdat Hij God is en wij Zijn schepselen.

Dus als we kiezen om God te volgen (christen te worden) wordt het tijd dat we net als David beginnen te leven. God te gehoorzamen in ons leven. Naar God te luisteren in ons leven. Ja, dat betekend soms gewoon even een knop omdraaien en onze eigen wijsheid naast ons neer te leggen.

27 Toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul de slip van zijn mantel beet, maar die scheurde af. 28 En Samuel zei: ‘Hierbij scheurt de HEER het koningschap over Israël van u los en geeft hij het aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u. (1 Samuel 15:27,28)

Ben jij iemand die waardiger is dan Saul? Is God op zoek naar jou? Sommige zullen in hun trots zeggen: “nee, ik ben te slecht.” Maar God zoekt juist mensen die niet trots meer willen zijn en bereid zijn om die leugens van eigen rechtvaardigheid (ik ben te slecht) neer te leggen. Mensen die het leven op aarde willen loslaten en zich in de handen van God durven te leggen en naar Hem durven te luisteren.

Want dat is wat God vraagt, gehoorzaamheid in ons leven. Hij vraagt geen heilig leven, dat wil Hij er wel van maken, maar Hij vraagt gehoorzaamheid aan Zijn woord.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.