Gehoorzamen

1 Samuel 15:10-35

22 Daarop zei Samuel: ‘Schept de HEER meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee! Gehoorzaamheid is beter dan offers, volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. (1 Samuel 15:22)

De val van Saul scherp geformuleerd door Samuel. God had tegen Saul gezegd dat hij een groep mensen moest uitroeien. De Amelekieten waren al langer een probleem voor God. En Saul ging er op uit. Maar kwam terug zonder dat hij de taak volledig had vervuld. De vijand was verslagen, maar er waren nog overlevenden.

20 ‘Maar ik heb toch geluisterd naar wat de HEER gezegd heeft!’ wierp Saul tegen. ‘Ik ben er toch op uit getrokken zoals de HEER me heeft opgedragen! Koning Agag heb ik gevangengenomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood. 21 En de soldaten hebben de beste van de buitgemaakte schapen, geiten en runderen voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal te offeren aan de HEER, uw God.’ (1 Samuel 15:20,21)

Saul geeft allerlei valse redenen op waarom hij God niet volledig heeft gehoorzaamd. Hij heeft toch gedaan wat de Heer heeft gezegd! Maar hij had een beter idee dan God. In plaats van God te gehoorzamen dacht hij een verrassing te hebben voor God.

In hoeverre dat echt waar was en het niet gewoon een excuus voor zijn eigen verlangens was weet ik niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat het slechts iets was om achter te schuilen. We zien het vaak genoeg om ons heen. “Ik heb toch gedaan wat u van mij vroeg!”

23 Weerspannigheid is even erg als toverij, en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de HEER verworpen; daarom verwerpt hij u als koning!’ (1 Samuel 15:23)

Samuel laat Saul zien de ernst van de zonde. Het staat gelijk aan toverij en afgodendienst. Saul is zijn eigen weg gegaan zonder God.

En nu wil ik een lijn trekken naar ons leven. Hoe vaak denken wij: ‘God moet blij zijn, wij zijn tenminste christenen, wij gaan tenminste naar de kerk.’ In hoeverre gehoorzamen wij God? En dan heb ik het niet eens over een letterlijke opdracht die God ons geeft, in hoeverre gehoorzamen wij het evangelie van God?

Volgens mij hebben wij een Saul-christendom. Een christelijk geloof dat wij hebben ontworpen om God blij te maken met onze inzet. In plaats van Hem te gehoorzamen in Zijn plannen voor ons leven hebben wij een christelijk leven gecreeerd dat ons goed uitkomt. En dat is met de woorden van Samuel gelijk aan toverij en afgodendienst.

Hoezeer kloppen de woorden, weerspannigheid en eigenzinnigheid met ons leven. Wij denken goed te doen en daar schuilen we achter met alle dingen die we niet goed doen. Maar God vraagt dat wij letterlijk het evangelie gaan volgen, dat wij letterlijk ons leven omkeren naar Hem toe. God hoeft niet meer offers op zondag, God wil ons hele leven.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.