De geestelijke gaven

1 Korinthe 13

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – (1 Korinthe 13:8)

Het gaat in de bijbel nooit om interpretatie. De bijbel is niet te interpreteren, want als we het proberen uit te leggen kunnen er fouten worden gemaakt. Neem dit mooie gedeelte in 1 Korinthe 13. Een lofzang op de liefde en tegelijk een waarschuwing voor hoe we de geestelijke gaven moeten gebruiken, met liefde.

Dit gedeelte en dan vooral vers 8 wordt gebruikt om te bewijzen dat de geestelijke gaven zijn gestopt. Het bidden in tongen, genezingen, profetieen alles is gestopt na de apostolische tijd. Men interpreteerd dan dat er de mogelijkheid is dat het zal verdwijnen en concludeerd dan dat het ook is verdwenen.

want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. (1 Korinthe 13:9,10)

Maar ik zie juist het bewijs van de geestelijke gaven in deze verzen. Want wat is de reden dat de geestelijke gaven er zijn? Is het niet zo dat ze er zijn omdat wij niet helemaal duidelijk kunnen zien met onze eigen hersens. Want de geestelijke gaven stoppen wanneer al het beperkte verdwenen is.

12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. (1 Korinthe 13:12)

Nu hebben we het niet zo duidelijk, nu hebben we de Heilige Geest nodig om ons te leiden op de juiste weg omdat onze visie nog wazig is. De Geestelijke gaven zijn nooit alleen bedoelt als bewijs aan de heidenen. De Geestelijke gaven zijn er om ons op te bouwen in ons geloof en vertrouwen op de Vader. De Heilige Geest is er om in ons leven ons te onderwijzen zonder interpretatie.

En dat is de reden waarom ik begon met de stelling dat er in de bijbel geen intrepratie mogelijk is. Want met eigen interpretatie zitten we altijd verkeerd, maar als we het van de Heilige Geest verlangen zullen we door deze Geest van Waarheid in de waarheid worden geleid.

En dit is de enige weg hoe we echt naar God kunnen luisteren en Hem kunnen gehoorzamen. Als wij beginnen met interpreteren dan zeggen we net als Saul, ik heb een beter plan dan God(zie vorige overdenkingen). Daarom moeten we gewoon nederig zijn en ons voor God neerleggen en het van Hem verlangen.

De geestelijke gaven wegdoen is hetzelfde, als zelf offers brengen aan God zonder naar Hem te luisteren, naar wat Hij wil doen in ons leven. Hij heeft ons de Geest gegeven om het ons duidelijk te maken. Zodat we kunnen leven in GELOOF, HOOP en LIEFDE.

This entry was posted in 46 1 Korinthe. Bookmark the permalink.