God vermaand

Hebreeen 12:1-13

want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ (Hebreeen 12:6)

We hebben wat problemen, we schieten in de stress. We zijn een beetje ziek en we zoeken naar het eerste de beste medicijn. Het lukt even niet in het leven en we gaan naar een psycholoog. Maar hebben we er ooit aan gedacht dat God bezig is met ons leven?

U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, (Hebreen 12:4,5)

In ons leven hebben we te strijden tegen onze zonden. Stel jezelf eens de vraag: ‘hoeveel strijd ik tegen de zonden?’ God wil je aannemen als Zijn zoon of dochter. God wil je meenemen op een reis hier op aarde naar een heilig leven tegen de stroom van zonden in. En zo wil Hij ons leiden.

10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. (Hebreeen 12:10)

God is actief in ons leven bezig, Hij wil ons leiden naar heiligheid en goedheid. Zijn verlangen voor ons leven is te zijn als een Vader en wij zijn kinderen. God verlangt er naar om voor ons te zorgen en ons op te voeden tot heilige kinderen.

En als ik dan dit bijbelgedeelte lees dan zie ik de liefde van God in ons leven. Hij is als een Vader die ons in Zijn liefde vermaand. Hij is actief in ons leven bezig om ons op het rechte pad te zetten. Laten we eens anders kijken naar de problemen die we hebben. Wat als het de liefde van God is die ons een les probeert te lezen?

11 Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. (Hebreeen 12:11)

In eerste instantie ziet het er niet zo goed uit en willen we het niet geloven. Hoe kan God nu zo zijn? God is zo omdat Hij vol van liefde voor ons is. Hij zou het niet doen als Hij niet van ons hield. Maar juist omdat Hij van ons houdt is Hij bezig met ons leven om ons te leiden naar het heilige leven waarvan de vruchten een leven in vrede en gerechtigheid is.

Laten we geen zielige mensen zijn die klagen om elk probleem, maar laten we juisten luisteren naar wat God tegen ons wil zeggen. De omstandigheden lijken misschien onoverbrugbaar, maar als we op onze knieeen gaan voor God en Hem als onze Vader ons laat helpen dan zal ons leven vol van vrede en gerechtigheid zijn.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.