Onderwerp u aan God

 Jakobus 4:1-10

10 Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. (Jakobus 4:10)

Probleem nummer 1 voor de duivel was zich te onderwerpen aan God. En probleem nummer 1 voor de wereld vandaag is het onderwerpen aan God. Wij willen niet onderworpen zijn aan iets of iemand, we willen vrij zijn in ons denken en doen.

In de NBV en de NIV(engelse vertaling) is het kopje boven de tekst in Jakobus 4;  “onderwerp u aan God”. Afgelopen tijd waren de twee hoofdonderwerpen het verlaten van de wereld en God alleen in ons leven. Het verlangen van God is dat wij weg blijven van deze wereld en haar verlangens en Hem alleen aanbidden in ons leven.

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? (Jakobus 4:1)

Leven in de wereld geeft strijd. Leven met het hart van de wereld zorgt ervoor dat we ruzie hebben dat we verlangen naar wat de ander heeft. Leven in de wereld is een egoistisch verlangen waarbij jezelf op nummer 1 staat. En als wij geen vrede in ons leven hebben betekend het dat we het verlangen van de wereld in ons hebben.

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. (Jakobus 4:4)

Hetzelfde als waar ik gisteren over schreef, we kunnen niet twee heren dienen, we dienen of God, of onszelf (of iets anders, vul maar in). Het moet een keuze zijn in ons leven, dat we kiezen om God als onze Heer te erkennen. Dat we niet meer zelf regeren met de verlangens van de wereld, maar dat we onderworpen zijn aan God. Het dienen van de wereld staat lijnrecht op het dienen van God.

Maar hoe? Hoe kunnen we de stap van bekering nemen?

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. (Jakobus 4:7-9)

Bekeren is erkennen dat we fout zitten, bekeren is weten dat we niet de goede weg op gaan. Bekeren is ons naar God richten en alles van Hem verlangen. Bekeren is radicaal ons leven veranderen voor God. Bekeren is in zak en as zitten en ons voor God te buigen.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.