Waarom kiezen

Jakobus 4:1-10

 24 Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. (Matheus 6:24)

Het gereformeerde denken van uitverkiezing heeft velen van ons lam gelegd. We zien niet in dat we God lief kunnen hebben boven alles in ons leven. We zien niet in hoe we God blij kunnen maken met ons leven, omdat we nu eenmaal zo zijn als we zijn. Maar is het waar dat we geen controlle meer over ons leven kunnen hebben?

Als we kijken naar de preken van Jezus dan gaan die eigenlijk alleen maar over beslissingen maken in het leven. In Matheus wordt het begin van de zending van Jezus gemarkeerd met de volgende woorden.

17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (Matheus 4:17)

Het moet een keuze zijn in ons leven. Als we de uitverkiezing verkeerd gaan interpreteren dan komen we op het vlak dat we geen verantwoordelijkheid hebben in ons leven. Maar als we naar Jezus luisteren dan gaat het er juist om welke keuze we maken. Daarom roept Hij op om ons te bekeren, niet om ons te LATEN bekeren.

Het is onmogelijk om twee heren te dienen, het moet een keuze zijn. Of we dienen de een of de ander. Wie is de heer in ons leven? Johannes, Jezus en Petrus alle drie toen zij preekten zeiden ze: “bekeert u”. Wie is de heer in ons leven? Waardoor worden wij geleid?

Jezus geeft het voorbeeld van het geld, worden wij door geld geleid? Wie is werkelijk de heer in ons leven? Het wordt tijd dat we als christenen een keuze beginnen te maken. Ook al zijn we in een christelijk gezin geboren net als zoveel andere dingen moeten we ook hierin zelf een keuze gaan maken.

Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. (Jakobus 4:4)

In Jakobus is het voorbeeld iets ruimer, de wereld. Wij hebben de uitverkiezing gebruikt om vrienden te blijven met de wereld. En met de wereld bedoel ik het hart van de wereld, het denken van de wereld. Daarom moeten we ons bekeren, daarom moeten we een beslissing nemen wie we ook zijn.

En Jakobus laat zien wat er moet gebeuren, we moeten ons neerleggen van God in werkelijke nederigheid. Niet in schijn nederigheid en zeggen dat we heel slecht zijn en toch niets goeds kunnen doen. Maar in werkelijke nederigheid ons voor God neerleggen en van Hem werkelijk afhankelijk zijn.

This entry was posted in 40 Matheus, 59 Jakobus. Bookmark the permalink.