Waarom de Heilige Geest

Handelingen 2:14-23

17 “Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. (Handelingen 2:17)

Als we dan weten dat Gods hart brand van verlangen naar ons leven, dan kunnen we de bijbel op een hele andere manier lezen. Dan kunnen we op elke bladzijde Gods liefde vinden, de enige reden om die niet te vinden is dat wij het niet zien. De enige reden waarom mensen niet in Gods liefde leven is omdat ze het niet willen.

Op de dag dat God de Heilige Geest geeft gebeuren er vreemde dingen. God spreekt door Petrus en haalt de woorden van de profeet Joel aan. Petrus verteld de mensen dat dit gebeuren de vervulling van deze belofte is. En waarom deed God die belofte in die tijd? Omdat Hij naar ons verlangt, de weg die God is gegaan met Jezus en de Heilige Geest is omdat Hij ten diepste naar ons verlangt.

18 Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 19 Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.  (Handelingen 2:18,19)

God wil Zijn aanwezigheid geven zodat Zijn kracht en aanwezigheid zich weer manifesteert onder ons. Hij wil Zichzelf openbaren zodat mensen op Hem vertrouwen en hun leven op Hem bouwen. De Heilige Geest is er niet voor ons macht spelletje en God zal het daarvoor ook niet gebruiken, de Heilige Geest is er zodat God een weg heeft om Zijn liefde in ons leven te openbaren.

Daarom is het niet goed om de Heilige Geest maar een beetje naast ons neer te leggen, niet serieus te nemen. Het is niet goed om de Heilige Geest geen aandacht te geven, want dan sluiten we God buiten. We accepteren het evangelie maar we laten God er buiten. Maar de Vader wil juist betrokken zijn bij ons leven, Hij wil Zijn liefde elke dag aan ons openbaren.

En ja dat is angstig als we niet weten dat God van ons houdt. Het is angstig als we zelf ons leven onder controlle willen houden.

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:16,17)

Maar als we weten hoeveel God van ons houdt, dan mogen we open staan voor de Heilige Geest in ons leven. De Heilige Geest die komt van de Vader en die met ons zal zijn altijd. Hij zal de waarheid geven, Hij zal in ons wonen en zal altijd met ons zijn. Als we Hem kennen, kunnen we met Hem leven. Vraag God om Zijn Geest in je leven zodat je geleid mag worden door God zelf in Zijn liefde.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.