Het woord zuiverd

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. (Johannes 15:1-4)

Aan het einde van Jezus zijn leven vlak voordat Hij naar het kruis gaat zegt Jezus tegen de discipelen dat ze dicht bij hem moeten blijven. Ze moeten dicht bij het hart van Jezus blijven in alles wat ze doen. Jezus heeft drie jaar lang de discipelen met zich meegenomen en ze onderwezen in het koninkrijk der hemelen.

Jezus heeft hun denken willen veranderen door tot ze te spreken en een voorbeeld te zijn. In vers 3 zien we dat de woorden die Jezus heeft gesproken de discipelen heeft gereinigd. Door de woorden van Jezus zijn de leugens uit het leven verdwenen.

31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Johannes 8:31,32)

De waarheid die God tot ons spreekt is de waarheid die ons vrijmaakt van de leugen. De leugen is een last, de leugen houdt ons gebonden, maar de waarheid maakt ons juist vrij. Daarom moeten we de waarheid altijd tot ons laten spreken, daarom moet de waarheid in ons leven leven.

En nu is de vraag hoeveel leugens laten we toe, en hoeveel waarheid? Laten we de wereld tot ons spreken en ons leven vergallen met  de leugens of laten we Jezus tot ons spreken? Hoe vaak bestuderen we de bijbel, hoe vaak vragen we God tot ons te spreken? Dit is serieus, Jezus zegt tegen de discipelen: ‘als jullie in mij blijven blijf ik in jullie’.

Hoe laten we ons leven vormen? Is het door de leugens via de tv of verkeerde vrienden? De waarheid moet in ons zijn, we moeten dicht bij Jezus blijven en naar Zijn woorden luisteren, alleen dan zijn we rein van de leugen. We moeten de woorden van Jezus altijd ons leven laten resoneren, altijd moet het in onze gedachten zijn en we moeten er naar leven. Alleen dan zijn we als een rank die in Jezus blijft, omdat we naar Zijn woord leven.

Vele van ons leven met de leugen, en ze lezen nauwelijks de bijbel. En als we de bijbel lezen dan doet het niets met ons. Het zijn lege woorden die ons geen verlangen naar God geven. Het is leeg. Als dat zo is, dan moet je een stap in je leven maken waarin je beslist dat je nu de waarheid tot je wil laten spreken. Bid tot God, Hij wil de waarheid geven, hij wacht op jou.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.