De realiteit van Gods plan

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. (Openbaring 21:5-7)

Zoals ik in de vorige overdenking heb uitgelegd is God nog steeds van plan Zijn plan te voleinden. Of wij het nu geloven of niet dat veranderd er niets aan. Hij is onze God en de vraag is of wij Zijn kinderen willen zijn. Want Hij wil in liefde met ons leven in eenheid. En zoals in vers 5 staat het is WAAR.

Misschien is dit denken niet meer zo van deze tijd van vele religies en prive-geloof. Maar helaas voor de mensen wij zijn niet degene die de geschiedenis bepalen. Het is altijd God. En de weg is nog steeds open om in Zijn koninkrijk te leven in Zijn liefde te wonen. Iedereen die dorst heeft zal mogen drinken van het water dat het leven geeft.

Maar de keerzijde is er ook, en of we dat nu wel of niet willen geloven het blijft een realiteit.

Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ (Openbaring 21:8)

God komt terug en het kwaad zal moeten verdwijnen, voor eeuwig zal de leugen verdwijnen uit ons leven. Laten we dit nu serieus nemen en niet als dogma gebruiken. Laten we dit in ons hart zinken en er naar leven. Laten we niet leven alsof we hier in een overgangsfase wonen waarin we naar hartelust mogen zondigen.

God is goed en vol van liefde en Zijn plan wordt volbracht. Het enige wat wij hoeven te doen is met Hem in dit plan te stappen en er naar bidden. Maranatha, kom Heere Jezus KOM.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.