Zie ik maak alle dingen nieuw

Een gezegend nieuw-jaar toegewenst, waarin God je meer mag leiden in de waarheid, in Zijn liefde.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ (Openbaring 21:1-4)

Het nieuwe jaar is begonnen weer een jaar waarin we beslissingen maken. Misschien eens de beslissing om God meer serieus te nemen in het leven. De Vader is erg serieus over ons leven, Hij heeft een verlangen voor ons leven en een plan voor ons leven zodat wij leven in Zijn aanwezigheid.

Als we kijken naar de wereld van vandaag dan zien we een wereld ver van God vandaan. Het houdt in niets rekening met God, en God vrezen is er al helemaal niet bij. De westerse wereld van vandaag wil God elimineren uit alles wat ook maar openbaar is. Omdat Hij niet zou bestaan mag het in geen geval van invloed zijn op het openbare leven.

En jammer genoeg hebben wij als christenen ons daar veel van aangetrokken. We zijn mee gegaan in de eis om het geloof maar prive te maken. Maar we zijn een ding vergeten, deze aarde is niet van ons, hij is van God. En God is nog steeds bezig met Zijn plan van liefde te volbrengen, Hij is geen moment gaan rusten, Hij gaat door met Zijn plan.

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. (Openbaring 21:5-7)

Hier in Openbaring van Johannes lezen we over onze toekomst. Gods verlangen om met ons te leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De wereld mag dit dan niet zien of verlangen maar ze vergeten dat God gewoon door gaat met Zijn plan. Hij is God en wij zijn slechts mensen.

De wereld heeft mooie ideologieen en verzint mooie plannen, maar niemand kan God stoppen. Niemand zal het einde kunnen tegenhouden. En hier kunnen we dat lezen. Hoever is verlangen naar deze ommekeer? Hoeveel verlangen wij naar de komst van Jezus zodat het nieuwe echt mag komen.

We mogen dan denken dat wij in het nieuwe jaar zijn, maar dat is niets vergeleken met het moment Dat Jezus komt om de wereld terug te geven aan Zijn Vader, puur en heilig.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.