De overwinning van David

 “26 David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden: ‘Wat gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen!’” (1 Samuel 17:26)

Zoals ik al twee dagen geleden heb laten zien gaat het om de leugen of de waarheid. Het enige waar we door afgeleid zijn is de leugen, de leugen houdt ons van God vandaan. Daarom is het alleen geloof dat ons kan redden, omdat we de waarheid moeten aannemen. Als wij geloven in de leugen van Goliat dan zullen we hem niet kunnen verslaan.

MAAR, als we geloven in de waarheid van God dan weten we dat God hem zal verslaan voor ons. Daarom is het simpel geloof, maar wij luisteren zo graag naar de leugen omdat die leugen ons ook vaak mooie dingen verteld over onszelf. De leugen paait ons en slokt ons op in een leven van trots.

David leefde hier niet voor, zijn hart was al vernieuwd en hij kende de waarheid. Drie maal wordt hij ontmoedigd, maar driemaal heeft hij een antwoord dat uit zijn hart komt. Een antwoord dat de Vader hem heeft geopenbaard. Net als het antwoord dat Petrus geeft als Jezus de discipelen vraagt wie Hij is.

“17 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” (Matheus 16:17)

God wil ons de waarheid openbaren zodat wij kunnen wandelen als David, dat de leugen ons niet ontmoedigd. Na het horen van Goliat, ontmoedigde David zijn broer hem, maar David weet dat hij juist is. Daarna ontmoedigd Saul hem door David af te leiden en naar de buitenkant te laten kijken. Je bent klein, wie ben je eigenlijk.

En dan de laatste is satan/goliat zelf, ben ik een hond dat je naar me toe komt met een stok. Goliat probeerd David te ontmoedigen. Maar de overwinning zit hem in het hart van David omdat daar de waarheid woont. Deze onbesneden Filistijn veracht het leger van de levende God.

In David is geen sprankje trots, dat hij het wel even zal doen, nee het geloof in GOD, het vertrouwen in Zijn Vader in de hemel overwint het kwaad. En zo kunnen wij ook overwinnen, door te weten dat God met ons is en het verlangen heeft dat wij onze Goliat overwinnen in Zijn kracht.

Lees het antwoord van David en laat het je geloof opbouwen in God. Zoals David antwoord zo mogen wij de leugen antwoorden die tot ons komt door het kwaad.

“45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 46 Maar vandaag zal de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena’s ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. 47 Dan zal iedereen hier beseffen dat de HEER geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen, want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren.’ “ (1 Samuel 17:45-47)

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.