De voorbereiding van David

“34 ‘Ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed,’ antwoordde David. ‘Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, 35 ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn muil. En als hij me wou aanvallen greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. 36 Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt! 37 De HEER, die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn.’” (1 Samuel 17:34-37)

Het verslaan van Goliat kwam niet uit de lucht vallen. Davids vertrouwen op God was niet van de een op de andere dag. David heeft er al een lange tijd van voorbereiding op zitten. De schapen. Toen hij de schapen aan het hoeden was, was hij alleen en kon hij zijn geloof opbouwen. Er was niemand die er even commentaar op gaf.

Toen David tegen Goliat wilde vechten was zijn motief puur. Het ging hem om God alleen er was geen andere reden. En David zijn broer die betwijfelde dat, en Saul die geloofde er niet in en Goliat vertrouwde op zijn eigen grootheid. Maar al die dingen deed David niets. Zijn hart was geen moment van zijn stuk gebracht.

Jezus begon zijn zending ook pas op zijn 30ste en ik ben van mening dat het voor Jezus ook een voorbereiding was. Maar ook toen Jezus zijn zending begon nam hij de tijd om met Zijn Vader te praten. En voordat Jezus een besluit nam over wie Zijn discipelen zouden zijn, die nacht ervoor bad Hij ook eerst tot de Vader.

“12 Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. 13 Toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos twaalf van hen uit, die hij apostelen noemde:” (Lukas 6:12-13)
In de stilte van onze gebedskamer, in de stilte van de tijd van God daar moeten wij ons leven vormen. Niet in de wereld, niet bij het advies van je beste vrienden, maar in de stilte met de Vader. Dan wordt alleen de waarheid in ons gevormd, dan is er geen afleiding die ons volspuit met de leugens.
Voordat wij ons leven verder gaan moeten we beslissen waar we gevormd willen worden. Bij de schapen in de stilte met God. God houdt van ons en wil ons alle aandacht geven die we nodig hebben om te groeien in geloof. In de wereld zijn er de broers en leiders of de vijand die ons bang willen maken en ons willen afhouden van de overwinning in God.
David was voorbereid op de overwinning en het mooie is, God krijgt alle eer. Omdat er geen inspanning van David bij is, alleen het vertrouwen op God. Als jij echt God alle eer wil geven, neem dan de tijd in stilte met God alleen. Ja soms zelfs een langere tijd, een paar dagen of weken in stilte. En zoek God in Zijn liefde.
This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.