We hebben onze eigen Goliat

 “8 In het dal bleef de Filistijn staan en riep de Israëlieten toe: ‘Waarom zouden jullie optrekken en slag leveren? Ik ben een vrije Filistijn, en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. 9 Als hij me aankan en me verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. 10 Hierbij daag ik het leger van Israël uit om me iemand te sturen met wie ik een tweegevecht kan houden.’ 11 Bij het horen van deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik.” (1 Samuel 17:8-11)

In deze gebeurtenis kunnen we een belangrijke les leren. Het is de les van onze overwinning op het kwaad. En de eigenlijke overwinning voor David was al ver voordat deze gebeurtenis gebeurde. Het hart van David was al zo vol van geloof, zo vol van God dat de leugen hem niets meer deed.

Want dat is het enige wat Goliat deed, hij kwam naar voren uit het legerkamp van de Filistijnen en begon te vloeken en te tieren. En alle Israelieten waren angstig, niemand in het kamp had ook maar het vertrouwen in God om op te staan. Saul de koning was een kop groter dan de rest van Israel en hij durfde het zelfs niet aan. De angst was in het kamp.

Het enige wat de duivel kan is liegen en aan ons is het om deze leugen te geloven of niet. Of anders gezegd, op wie vertrouwen we meer, God of de duivel. En echt zo simpel is het, Jezus kwam uit de hemel en kwam om de waarheid te brengen.

“42 ‘Als God uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u mij liefhebben, want ik ben bij God vandaan gekomen toen ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. 43 Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt aanhoren. 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. 45 Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. 46 Kan een van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet?” (Johannes 8:42 -46)

Het gaat er om waar we naar luisteren, wat is er belangrijk in ons leven. Waar vertrouwen we op? Weten we dat God van ons houdt en voor ons wil zorgen, weten we dat Zijn liefde sterker is dan het kwaad? Het zijn allemaal leugens die op ons worden afgeschoten zodat we maar niet dichter bij God komen. Maar de enige overwinning is het geloof in God.

Als we beginnen te vertrouwen op God dat Zijn liefde groter is, dat Zijn liefde sterker is dan zullen wij net als David handelen. Dan doet een leugen ons niets meer en hoeven we niet meer bang te zijn dat we verslagen door het kwaad. David luisterd niet naar de leugen maar richt zich op God alleen.

En ik wil je uitdagen om dit ook te doen. We moeten onze Goliat verslaan door niet meer naar hem te luisteren en in de waarheid te geloven. Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Niets, nee niets kan ons nog scheiden van de liefde van de Heer. Geloof het en je zult overwinnen net als David.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 43 Johannes. Bookmark the permalink.