Ons leven een getuigenis

“14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Matheus 5:14-16)

Toen de dienaren van Saul een man moesten vinden die voor Saul de boze geesten kon wegspelen kwam David snel naar voren. En het verhaal dat over David de ronde dood is niet zomaar een compliment, God is met hem.

“18 ‘Ik weet iemand die goed kan spelen,’ zei een van de hovelingen. ‘Hij is een zoon van Isaï uit Betlehem. Hij behoort tot een voorname familie en is een goed krijgsman, en hij is welbespraakt en goedgebouwd. Bovendien staat de HEER hem bij.’” (1 Samuel 16:18)

Wij in Nederland zijn nogal vreesachtig voor goede daden. Als we naar Amerika kijken dan worden mensen met grote christelijke daden ook vaak op handen gedragen. En zo ontstaan er mega-kerken vanwege bepaalde persoonlijkheden. Naar mijn mening is het alle twee verkeerd.

Als mensen iets goeds doen dan gaat het niet om de mens maar om God die in hem leeft. Als we een bepaalde persoon gaan aanhangen dan gaan wij in de fout omdat we niet voorbij de persoon naar God kijken maar naar de persoon zelf. En dat is net niet de bedoeling.

In Israel was het gewoon, mensen die gezegend werden door God en onberispelijk zijn in hun daden daarvan wordt gezegd dat God met hen is. Het was normaal. Maar op de een of andere manier is dat niet meer zo in onze tijd. Wij kijken naar de mens hoe goed of ze wel niet zijn.

We moeten niet bang zijn goede daden te doen, maar we moeten kijken naar de zegeningen van God. Het is God die in ons leven geopenbaard kan worden naar de wereld. God die verheerlijkt kan worden als wij een godzalig leven hebben. Laten we een leven hebben waarin mensen kunnen zien dat we gezegend zijn door God. Dat Hij de kracht is van onze goede daden. En laten we niet kijken naar andere mensen in jaloersheid of verheerlijking. Het is God alleen.

This entry was posted in 09 1 Samuel, 40 Matheus. Bookmark the permalink.