Waarom David? (pt. 2)

1 De HEER vroeg aan Samuel: ‘Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ (1 Samuel 16:1)

Saul was gekozen in de boosheid van God. Israel wilde God niet meer als hun koning ze wilden net als alle andere volken een koning die ze konden zien en die veel uitstraalde. In Zijn boosheid gaf Hij Israel wat ze wilden, Saul. En het ging verkeerd, al snel ging het berg af en aan het einde van zijn leven ging hij zelfs naar een spiritist om de geest van Samuel te spreken en de volgende dag stierf hij.

Dit is de context van Gods keuze voor David. We kennen de geschiedenis van Israel, elke keer lopen ze weg van God, alleen als het echt moeilijk wordt komen ze terug. Gods verlangen was een volk voor zichzelf, een volk waar Hij voor kon zorgen. God verlangt naar mensen die hun vertrouwen in Hem leggen.

God heeft een plan en Hij wil dat volbrengen en het begon met de belofte in de vloek over de duivel. 15 Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’” (Genesis 3:15)

En dit was het motief voor God in de keuze voor David. Het was temidden van een zondig volk dat altijd bij Hem vandaan liep, dat Hij David koos om door te gaan met Zijn plan van liefde. David was het beeld van de grote koning Jezus en hij zou de groot-groot-vader van Jezus worden.

En als ik dit weet en me realiseer dan mag ik geloven dat God nu nog steeds zijn plan aan het voleinden is. Jezus is gekomen, de beloften zijn waargemaakt, maar er zijn nog beloften die nog moeten komen. En daar mogen we voor bidden en naar verlangen. We mogen er op vertrouwen dat God doorgaat.

Laten we daarom niet ons leven leven zoals Israel, maar laten we net als Jezus bidden tot God, laat uw koninkrijk komen en Uw wil geschieden en laat uw naam worden geheiligd. Hebben we dit verlangen, ik heb het idee dat de kerk slaapt en niet uitroept naar God om koning te zijn in de wereld en ons leven.

Ons leven draait voornamelijk over onze tijd hier op aarde. Maar laten we nu opstaan en laten wij de generatie zijn die ons nederig voor God neerleggen en zeggen: “Heer doe Uw werk in mij, voleindig Uw liefde in mij en in deze wereld. Wij verlangen naar U God dat U onze Heer bent en dat rechtvaardigheid en heiligheid voor altijd mag regeren.”

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.