Het leven van David

1 Samuel 16:4-13

Ik wil proberen de komende weken over David te schrijven. Deze man heeft net als Abraham een grote stempel gedrukt op de wereldgeschiedenis. En dan vooral de wereldgeschiedenis waarin God is betrokken. God heeft David belooft dat zijn nakomelingen voor altijd op de troon zullen zitten.

Voordat David in beeld kwam was er de geschiedenis van de schepping en de zondeval. Daarna kwam God naar Abraham omdat Hij een nieuw begin wilde. Abraham was een man die vertrouwde op God en God nam hem aan de hand en beloofde dat zijn nageslacht een zegen voor de wereld zal zijn. Het nageslacht van Abraham is Israel en in dit volk is de rest van de wereld gezegend.

De geschiedenis gaat door en daar midden in komt Koning David en uit zijn geslacht kwam Jezus. David speelt daar een grote rol in en God heeft hem die belofte gedaan nadat David op God vertrouwde in zijn leven. Een vertrouwen net als Abraham of Mozes, net als wij die moeten hebben.

Als we kijken naar de eerste keer dat er over David wordt gesproken is dat wanneer Samuel er op uit gaat om een nieuwe koning zalven. Het is een keuze die God heeft gemaakt, het was Zijn verlangen om David koning te maken. En de keuze was gebaseerd op het hart van David. Alleen omdat God het hart van David zag werd hij gezalfd met olie tot koning.

Ik wil voorop stellen, David was niet zo’n goede man omdat de geest in hem was. David kreeg de Geest van God omdat God David’s hart zag. David had een hart dat verlangde naar God, om God te dienen. David was nederig, hij was in het gezin al de minste, en (naar mijn weten) heeft hij zichzelf niet naar boven gevochten. Toen Samuel kwam was hij trouw met de schapen.

Het is het hart van David dat God bewoog om Hem koning te maken. En God had gelijk als we naar de rest van het leven van David kijken dan zien we een kind van God die alles tot eer van God wilde doen. God was werkelijk zijn herder en de enige werkelijk rots waar hij op kon staan.

Als vergelijking hebben we Saul die ook de Geest kreeg maar er toch de verkeerde kant mee op ging. Maar David ging door de kracht van de Geest een leven in waarin God alle eer kreeg.

En ik geloof dat dit hetzelfde bij ons moet zijn. God zoekt mensen die open staan om overgoten te worden met de zalving van God. God zoekt mensen die nederig zijn en alles van God verwachten. God zoekt die mensen. God ziet ons hart en wij zijn geen slachtoffer van ons hart. Wij moeten keuzes maken en daarin zoeken naar de waarheid.

This entry was posted in 09 1 Samuel. Bookmark the permalink.