Jezus als voorbeeld

Hebreeen 12:1-3

Als iets als voorbeeld dient wat moeten we dan doen? Het voorbeeld volgen. In Hebreen 11 worden allerlei mensen genoemd die door hun geloof worden geprezen. Zij hebben vertrouwd op God in al die omstandigheden waarin ze verkeerden. Zelfs als ze niet de vervulling van de belofte God ontvingen. God beloofde Abraham een groot volk en in Izak zag Abraham de vervulling.

“39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.” Hebreeen 11:39-40

Deze mensen vertrouwden op God ook al hebben ze niet de volledige vervulling gezien. En dan in Hebreeen 12 worden we opgeroepen om onder de druk van deze gelovigen Jezus te volgen. Zij hebben het al gedaan en nu is het aan ons om het te doen. Wij moeten nu in de voetsporen van Jezus stappen. Niet een klein beetje maar in het geheel.

We moeten niet kinderachtig zijn maar kijken naar al die mensen die ons zijn voorgegaan. En dan zeggen, wie ben ik dat ik niet volledig achter Jezus aangaat? Werp af de zonden, werp alles af dat ons afhoudt om Jezus te volgen. Werp het af, laat niets je aan deze wereld vasthouden, maar gooi het af. Je hebt de keuze het is geen last die we nu eenmaal moeten dragen.

En als je het afwerpt ren de weg die Jezus voor je gebaand heeft. De weg is open, richt je op Jezus met volharding, haper niet val niet terug maar volhard. We moeten volharden de wereld wil ons terug trekken. Maar we moeten het afgooien en Jezus volgen.

Dat betekend dat zoals Jezus hier op aarde wandelde voor Zijn kruis zo kunnen wij wandelen na Zijn kruis. Het leven dat Jezus had in geloof en vertrouwen op de Vader, zo kunnen wij ook leven in vertrouwen op de Vader. Jezus heeft het ons voorgedaan, Hij heeft het ons laten zien.

Daarom heeft Hij het volbracht omdat het een succes was. Hij is de auteur en de volbrenger van ons geloof. En wij moeten Hem volgen precies zoals Hij dat deed. En dan mag alles tegen zitten maar dan weten we dat God voor ons is.

Laten we zoals Jezus en alles afgooien dat ons er vanaf houdt. Ren deze wedloop met alle kracht er zijn vele mensen die ons zijn voorgegaan. En daar boven op komt nog dat Jezus ons is voorgegaan.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.