Gods liefde

Exodus 34:6 en 7

Het enige wat mensen moet/kan bewegen om God te volgen is Zijn liefde. Elke andere reden zou ik niet als een goede reden zien. Het enige wat ons weer terug bracht bij Hem was Zijn liefde voor ons. Johannes 3:16, omdat God ons zo lief heeft is Hij naar ons toegekomen om ons te redden. Het is ZIJN liefde.

Gods liefde is in groot contrast met onze liefde in deze wereld. In het paradijs zijn we die liefde kwijt geraakt, en we kunnen beter spreken over haat in de wereld. Liefde is ver te zoeken.

Mozes vraagt aan de Heer om zichzelf te openbaren. God openbaart zichzelf en God zegt van zichzelf dat Hij vol van liefde is, dat is Wie Hij is. God is liefde, Zijn hart brand van liefde en om die liefde te leren kennen moeten we dit niet staven met onze aardse liefde. Wij kunnen deze liefde alleen leren kennen als we God leren kennen. Het is niet te vergelijken met iets hier op aarde.

God is liefdevol en vol van genade, Zijn liefde is zo groot dat Hij ons vergeeft de fouten die we hebben gedaan. Hij wordt niet snel boos, maar is genadig naar ons toe. Deze liefde is niet te vergelijken met iets hier op aarde dan de komst van Jezus en Zijn offer aan het kruis. Dat is het enige punt waar we het kunnen begrijpen.

Om dit werkelijk te begrijpen moeten we Jezus leren kennen en ons hart open stellen voor die werkelijkheid. Geloof het vertrouw er op dat God je dit wil openbaren. Hij wil ons laten weten hoe groot Zijn liefde is. Geloof het en Hij zal je laten zien en je zult zien hoe Groot Zijn liefde is. En dan kun je niet meer terug naar de wereld, dan is je verlangen naar God alleen.

This entry was posted in 02 Exodus. Bookmark the permalink.