Gerechtvaardigd door geloof

2 Timotheus 1:8-12

Voor degene die na gisteren zich nog steeds afvragen wat het nu is om door geloof rechtvaardig te zijn. Wil ik naar de tekst in Romeinen, de tekst die voor Luther een cruciale rol speelde in zijn leven. Voor hem was dit de ontdekking dat we niets hoefde te doen om van onze zonden af te komen.

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’” Romeinen 1:17

Maar deze tekst kan verwarren, als we geloof niet begrijpen. Als we geloof zien als een theorie die we aanhangen dan kunnen we helemaal niets doen behalve ergens van overtuigd zijn. Maar dat betekend niet dat we gerechtvaarigd zijn, dat is een leugen.

Geloof betekend leven uit de overtuiging en vertrouwen, weten dat het waar is en er naar leven. En om dat uit te leggen wil ik naar 2 Timotheus gaan. Vers 9 zegt dat we geroepen zijn om een heilig (niet schijnheilig)  leven te hebben. Dit heilig leven is niet gebaseerd op iets dat we gedaan hebben maar op de genade  van en het doel dat God heeft met ons.

Dit genade is ons gegeven door Jezus, Jezus heeft de dood (de beloning van het oude leven, het vlees) vernietigd en heeft ons leven en het eeuwig leven gegeven door het evangelie. Hoe kan het evangelie dat nu doen? Omdat het evangelie een boodschap is waarnaar we moeten gaan leven.

Het evangelie verteld ons dat we verlost zijn van de dood en als we dit werkelijk geloven dan gaan we er naar wandelen. Dan klagen we niet meer dat het niet lukt dat we zo zwak zijn. Maar dan beginnen we te wandelen in het vertrouwen dat Jezus het oude leven heeft vernietigd.

En zo zijn we gerechtvaardigd door het geloof omdat we verlost zijn van het kwaad door de genade van Jezus. En dat is het doel van God, zodat we heilig kunnen leven. Dit heilig is niet nep, het is echt, net als de verlossing van Jezus in ons leven. Ga er naar leven. Weet dat je verlost bent van de last.

This entry was posted in 55 2 Timotheus. Bookmark the permalink.