Goed en Slecht

Matheus 13:47-52

Het einde van vers 49, de engelen zullen komen en ze zullen een verschil maken tussen de goede en de slechte mensen, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Ik denk dat we dit concept goed moeten begrijpen. Er staat niet dat Jezus terug komt en dan een keuze zal maken tussen degene die zichzelf christen noemen of niet.

Wij zijn nu de vissen in het water en wij hebben de keuze als vissen om het evangelie van God aan te nemen en er naar te leven. Dat betekend dat het woord van God werkelijkheid in ons leven wordt. Door geloof wordt onze levenswandel een rechtvaardige wandel. Door geloof worden we gerechtvaardigheid, maar dat is geen hocus pocus.

Rechtvaardiging betekend niet dat God alleen maar Jezus ziet en niet meer ons leven. Rechtvaardiging betekend dat door het geloof in Jezus wij nu een rechtvaardig leven mogen hebben. Dat Jezus IN ons wordt geopenbaard. En dat zijn de rechtvaardigen, dat zijn mensen die verlangen naar God en Zijn Heiligheid. Dat zijn mensen bij wie hun hart open is voor het zaad dat Jezus zaait. Want als we vertrouwen op het evangelie (goede nieuws) dan zal dat ons veranderen.

Ergens anders zegt Jezus dat mensen zullen zeggen dat ze bij Jezus horen en dat Jezus antwoord dat Hij ze niet kent. We moeten deze woorden serieus nemen. We kunnen wel zeggen dat we christen zijn, maar geloven (dat is actief stappen zetten) we dat we gerechtvaardigd zijn in ons dagelijks leven?

De tijd komt dat we gevangen worden in het net en dan gaat het om je leven, niet om je overtuiging. Hebben wij vertrouwd op de Vader, hebben wij ons vertrouwen gelegd in God, dat Hij ons door Jezus rechtvaardig maakt. Dat wij zijn gaan wandelen in dit vertrouwen tegen de wereld in.

Wat is jouw verlangen? Is jouw verlangen om dichter bij God te leven? Is jouw verlangen om heilig te zijn in dit leven? Als jij er op vertrouwt dat het NIET kan, dan is dat jouw geloof. Maar dan zul je nooit worden gerechtvaardigd door geloof. Dan zul je nooit worden geheiligd door geloof.

Maar als je gelooft dat God het wil doen in je leven, dat Hij je rechtvaardig wil maken. Dan mag je stappen gaan zetten in geloof, dan mag je bidden met verlangen. Alleen dan ben je als een goede ondergrond voor het zaad en mag je groeien en vrucht dragen.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.