De vruchten van je leven

Matheus 13:24-30Matheus 13:36-43

In de volgende gelijkenis spreekt Jezus over de vijand die het onkruid zaait. Als Jezus het goede zaad zaait dan komen er zonen van het koninkrijk van God. Maar dan komt de vijand met zijn zaad en dat zijn zonen van het kwaad. In de verzen 24-30 staat de gelijkenis en in de verzen 36-43 de uitleg.

Het zaad is het woord van God, de waarheid die de Vader door Zijn zoon tot ons spreekt. Mensen die de waarheid aannemen voor hun leven (niet als dogma) zijn zonen(dochters) van het koninkrijk van God. Zijn hebben de waarheid aangenomen, niet als theorie maar voor hun leven om in de werkelijkheid van de waarheid te wandelen.

Het zaad van de vijand is de leugen, en hier worden de kinderen van het kwaad van geboren. Ze leven naar deze leugen, hun leven is gebaseerd op de werken van het kwaad. En ook met de leugen gaat het niet om de theorieen die ongelovigen hebben, zoals de evolutie theorie of de islam theorie.

Wij discussieren vaak met deze mensen op dit niveau, over wat zij denken dat de waarheid is en wat wij denken dat de waarheid is. Maar het gaat om de vrucht die we dragen. Wat is de bron van ons leven, is het de waarheid dat God van ons houdt en voor ons wil zorgen. Leeft de waarheid in ons dat wij nieuwe mensen zijn die niet meer naar de leugen leven maar in vrijheid leven.

Zijn wij koren of zijn wij onkruid? Een goede boom brengt geen kwade vruchten voort en een slechte boom geen goede. Leven we naar de waarheid of de leugen. Want aan het eind wordt gekeken of we onkruid zijn of koren. En dan wordt er toch echt naar onze vruchten gekeken. Komen onze vruchten voort uit de waarheid of de leugen.

Zoals ik vorige week schreef is er een wereld van verschil tussen de wereld en ons. En dat moet te zien aan onze vruchten (daden). Maar eens als de oogst komt dan worden we geoogst en mogen we schijnen als de zon voor de Vader. Dan mag onze gerechtigheid die in ons werkelijkheid is geworden door geloof schijnen als de zon.

Laat de waarheid in je groeien, zoek het en je zult het vinden. Laat de waarheid de bron zijn voor je leven, de beslissingen die je maakt, de daden die je doet. Wees kinderen van het koninkrijk van God.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.