Horen en zien

Matheus 13:10-16

God zal de waarheid niet verbergen, de enige die het verbergt zijn wij. In 2 Corinthe 3 zegt Paulus dat vele joden nog steeds een sluier voor hun ogen hebben, ze zien de waarheid niet. De waarheid is al duidelijk in de wet en de profeten, het is al duidelijk geopenbaard.

De discipelen vragen waarom Jezus begint te spreken door gelijkenissen. En Jezus laat zien dat het om de boodschap gaat, Jezus wil een boodschap naar de mensen brengen. Hij kwam niet om te discussieren over dogma’s, Hij kwam om de waarheid te brengen voor mensen die het willen weten. Mensen die nederig zijn en verlangen naar de waarheid.

Zij die verlangen naar de waarheid zullen meer krijgen, maar zij die willen staan op hun eigen dogma’s die zullen het niet zien. Jezus begon in gelijkenissen te spreken omdat Hij die mensen wil bereiken die de waarheid willen. Hij wil niet afgeleid worden van de kern, er valt niet met Hem te discussieren, omdat Hij de waarheid heeft.

Jezus haalt er bijbelteksten bij. (vers 13-15) Sommige mensen die hebben de mogelijk om de waarheid te zien maar ze zien het niet, ze horen de waarheid maar ze willen het niet begrijpen. Deze bijbelteksten gaan er niet over dat God hun de ogen sluit voor de waarheid. De teksten laten zien dat er genoeg mogelijkheden zijn om de waarheid te horen maar ze horen niet.

In vers 15 wordt aangegeven dat als ze hun ogen zouden openen, als ze hun heart open zouden stellen en er naar luisteren dan komt God en wil ze genezen. Als ze het leven willen aannemen dan zal God komen en ons rein maken, genezen. Want dat is de waarheid, God is bereid, God verlangt er naar om zich te openbaren en ons te genezen.

Laten we mensen zijn waar de waarheid aan wordt geopenbaard, wees bereid om je vooringenomen standpunten te laten varen. En wees vooral niet bang dat je verkeerd gaat. Je mag er op vertrouwen dat God de waarheid wil geven. De angst komt niet van God, de angst is voor je eigen dogma’s. Maar als we weten dat God de waarheid wil openbaren, dan mogen we gerust zijn dat het ons wordt geopenbaard.

Want dan zijn we echt gezegend, want dan komt God om ons te genezen.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.