Wat doe je met de waarheid?

Matheus 13:1-9

De gelijkenis die Jezus hier verteld, is eigenlijk best confronterend. Het gaat om het woord dat Hij spreekt tot ons, want dat is de bron waar het geloof vandaan moet komen. Wat wij horen van God, wat doen we er mee? Hoe luisteren we naar de woorden die Jezus tot ons spreekt?

In de hoofdstukken voor dit hoofdstuk confronteerd Jezus de mensen met hun koppigheid. Hij doet geen teken meer als bewijs van wie Hij is, Hij antwoord niet meer aan de irritante ondervraging van de leiders. Hij spreekt zelfs waarschuwingen uit naar steden die zich niets aantrekken van Zijn woorden.

Jezus zet een nieuwe stap, Hij spreekt door een gelijkenis. Hij wil tot de mensen spreken die naar Hem willen luisteren en willen leren van Jezus. En in deze gelijkenis wil Hij duidelijk maken hoe we moeten luisteren hoe ons hart moet zijn om Zijn woorden te ontvangen.

Sommige mensen die horen het evangelie maar het doet ze niets, het is leeg, geen enkel woord kan hun aandacht trekken. Het zaad valt op het pad en wordt vertrapt door de drukte van het leven.

Sommige mensen die horen het evangelie en zijn helemaal blij. Maar ze zijn blij met alles en ze waaien met elke wind mee. Ze hebben geen diepte in hun leven, daarom kan het evangelie niet groeien en tot volheid komen in hun leven.

Sommige mensen die horen het evangelie en weten dat het waar is. Ze kunnen er niet omheen en ze kunnen het ook niet weg redeneren, want ze weten dat het klopt. Het enige, de wereld verleid hen om de wereld niet op te geven. De distels prikkelt hen in de afleiding om het evangelie niet tot volheid te laten komen in hun leven.

Sommige mensen die horen het evangelie en ze weten het is waarheid en ze laten de woorden van Jezus hun leven vormen. Het woord kan groeien in hun leven. Hun leven wordt een getuigenis van het werk van Jezus in hun leven. Dat is de vrucht van het evangelie in ons leven. Dat de woorden effect hebben in de praktijk. Want dat is het doel, dat we een leven hebben tot eer van God.

Nu moeten we onszelf confronteren met deze woorden. We moeten ons afvragen, wat doet het evangelie met ons? Is ons leven in de vrijheid van het evangelie? Veranderen wij of niet? Alleen dan weten we of het evangelie effect heeft.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.