De waarheid

Johannes 16:12-15

Wat is de waarheid? Hoe kennen we de waarheid? En weten we het zeker?

Een ding is dat we niet onzeker hoeven te zijn over of we de waarheid kennen of niet. Waarheid die gekweekt is in ons eigen denken daar moeten we bang voor zijn. Maar waarheid die we van God verlangen daar kunnen we op vertrouwen want God wil die aan ons geven. Waarheid is de kennis van God gegeven door Zijn Geest en die waarheid zet vrij.

In Johannes 8 zet Jezus de waarheid en leugen tegen over elkaar. De waarheid komt van God en de leugen komt van de duivel. De leugen was er niet en bestond niet totdat de duivel het uitsprak. De leugen is een last voor ons leven omdat het ons van de waarheid afhoudt. De waarheid is vrijheid en een leven met God.

Om dus echt in de waarheid te leven moeten we nederig zijn en het van God verwachten. Soms durven erkennen dat we het niet weten, het niet aan ons geopenbaard is. De bijbel kan van alles zeggen, zoals wij het verdraaien zo kan de bijbel spreken. Sommige mensen zeggen vanuit de bijbel dat homoseksualiteit een zonde is maar er zijn nu zelfs homo kerken en die gebruiken precies hetzelfde boek.

De woorden in de bijbel op zich leiden ons niet naar de waarheid. Het is Gods woord dat tot ons spreekt, en dan moeten we nederig zijn en het van Hem verwachten. Geloof hebben dat God het ons wil openbaren, ons wil doen leven in Zijn liefde en Zijn waarheid.

Maak het je gebed; “Openbaar mij Uw waarheid.” En bid dit met een hart dat echt de waarheid wil. Een waarheid die ons leven vrijzet, de waarheid die echt van God komt. Het is niet een waarheid waar je dan een dogma van kan maken. Het is een waarheid waardoor je leven veranderd en vrij wordt.

Jezus had zoveel meer te vertellen maar de Heilige Geest zal het ons openbaren. Wees eerlijk, wees oprecht en verlang naar de waarheid.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.