De wereld uit ons

Lukas 9:46-50

Naar aanleiding van het gedeelte in 1 Johannes 2 waarin Johannes laat zien wat het hart van de wereld is konden we zien dat het allemaal trots is. Het is leeg, ze leven voor de lusten van hun ogen, ze leven voor wat ze hebben en wat ze bereiken. En ik zie vandaag de dag in de wereld geen enkele reden om die gedachte bij te stellen.

Waar draait het vandaag om? Een Obama die een nobelprijs krijgt of hoe rijk ons land we wel niet is op de wereld ranglijst. Het is allemaal leeg en nutteloos. Het is allemaal gebaseerd op de mens die niet dicht bij God leeft. Wie in de hemel zal nog weten dat we de belangrijkste waren?

We moeten deze wereld uit ons krijgen. En Jezus probeert dat ook bij de discipelen, want Hij merkt dat ze praten over wie de grootste, wie de meeste is. Dat is de wereld, dat is het hart van de duivel, en Jezus wil ze nogmaals leren dat het daar niet om gaat.

Jezus neemt een kind bij zich en zegt: “Als je dit kind uitnodigd in mijn naam, dan nodig je mij uit.” Met andere woorden als je mijn volgeling wil zijn dan moet je niet kijken naar wie de meeste is maar dan kijk je naar hoe je Jezus kunt dienen. Als je met Mij wilt leven dan gaat het niet meer om trots maar dan gaat het om het dienen van Jezus.

We hoeven zelfs niet meer te proberen nederig te zijn, het enige wat Jezus vraagt is dat we leven voor God alleen, dat ons hart tot God gaat en Hem lief heeft. Dit is compleet anders dan de wereld. En de wereld heeft dit bestempeld als raar of fanatiek of kortzichtig. Maar dat moet ons niets doen. Wij hebben een hart dat Jezus lief heeft.

Dit zegt Jezus omdat Zijn verlangen dat we weg zijn van de wereld, dat niet het hart van de wereld in ons leeft maar het hart van God. Jezus verlangt er naar dat we leven in koninkrijk der hemelen. Bid dit gedeelte voor je leven, bid naar de Vader: “Vader, maar mij zo, dat ik alleen U dien, dat de trots uit mijn leven is.”

En dan nog een laatste punt. Vers 50, stop hem niet, want wie niet tegen je is, is voor je. Hoe kijken wij naar andere kerk genootschappen? Is daar trots in ons en willen we eigenlijk dat alleen die van ons bestaat? Laten we nederig zijn en Jezus dienen. Want dat doen zij ook!!!

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.